Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dzieje europejskiej kultury muzycznej cz. 2 WNHS-HS-DEKM2
Wykład monograficzny (WYK_MON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://3syub6k
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

UZUPEŁNIAJĄCA

1) wybrane rozdziały z: G. Michalski, J. Waldorff, H. Swolkień, T. Ochlewski, E. Obniska, Dzieje muzyki polskiej, Warszawa 1984.

2) notatki i skróty wykładów

Efekty uczenia się:

WIEDZA.

W02 Zna zaawansowaną terminologię z historii sztuki oraz podstawową terminologię nauk humanistycznych oraz społecznych, którą umie stosować w praktyce zawodowej.

W03 Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o rozwoju sztuki europejskiej od starożytności po czasy współczesne, zna terminologię oraz podstawowe metody badawcze historii sztuki.

W06 Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie historii sztuki.

UMIEJĘTNOŚCI

U03 Kierując się wskazówkami opiekuna naukowego umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności.

U07 Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym swobodną konwersację z w języku polskim i obcym na tematy ogólne oraz związane ze studiowaną specjalnością.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzenie przyswojonej wiedzy odbywa się w formie TESTU. Test (bez względu na metodę weryfikacji) ma wskazaną liczbę punktów za każdą odpowiedź oraz przedział punktowy odpowiadający danej ocenie. Dopuszczalny poziom absencji - trzykrotnie w semestrze bez względu na powód. Przekroczenie go spowoduje ustalanie dodatkowych, indywidualnych warunków zaliczenia.

Zakres tematów:

Wprowadzenie

Muzyka kościelna

Muzyka kameralna i symfoniczna

Haydn,

Mozart

Opery Mozarta

Beethoven

Epoka stanisławowska

Główne założenia romantyzmu

Schubert i Mendelssohn

Schumann, Weber

Wagner

Brahms, Bruckner

Strauss, Mahler

Metody dydaktyczne:

Wsparcie informatyczno-dydaktyczne: https://ukswdziejemuzyki.shutterfly.com/

Ze względu na Covid 19 zajęcia są prowadzone online na platformie MS Teams. Kurs "Dzieje Europejskiej Kultury Muzycznej" dołączanie za pomocą kodu 3syub6k

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Czesław Grajewski 22/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)