Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie WSE-PO-SL
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

GRUPA 3 (prowadzący: Marek JARENTOWSKI). Do zaliczenia tego seminarium niezbędna są:

1) obecność na co najmniej 9 zajęciach,

2) przygotowanie pisemnych założeń badania wraz z literaturą i źródłami danych empirycznych,

3) uzyskanie ponad połowy punktów na zaliczeniu pisemnym.

W ocenie szczególna uwaga będzie zwrócona na to czy student:

1) wie co to jest teoria, hipoteza, falsyfikacja, zmienne i zależności między nimi,

2) potrafi formułować rozsądne hipotezy badawcze w zakresie instytucji i zachowań politycznych oraz

3) posiada wiedzę o badanych instytucjach i zachowaniach politycznych.

Zakres tematów:

GRUPA 3 (prowadzący: Marek JARENTOWSKI). Tematem tego seminarium są instytucje i zachowania polityczne (systemy polityczne), w szczególności: system rządów, wybory i zachowania wyborcze, parlament, administracja publiczna, systemy partyjne, grupy interesów i ruchy społeczne. Zarówno polskie, jak i inne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Paweł Kaczorowski 7/6 szczegóły
2 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Małgorzata Pawlus 6/6 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Marek Jarentowski 5/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)