Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Architektura nowożytna Wielkiego Księstwa Litewskiego WNHS-HS-ANWKL
Wykład monograficzny (WYK_MON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

A.S. Czyż, Fundacje artystyczne rodziny Paców: Stefana, Krzysztofa Zygmunta i Mikołaja Stefana Paców. „Lilium bonae spei ab antiquitate consecratum”, Warszawa 2016.

A.S. Czyż, Kościół świętych Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie, Wrocław-Warszawa-Kraków 2008.

Lietuvos architektūros istorija. Nuo XVII a. pradžios iki XIX a. viedurio, sud. K. Čerbulėnas, A. Jankevičienė, t. 2, Vilnius 1994.

Efekty uczenia się:

Student ma uporządkowaną wiedzę na temat architektury nowożytnej WKL w kontekście przemian historycznych i społecznych, a także obyczajowości i religijności doby nowożytnej. Ma znajomość stosowanych metodologii w analizie architektury, a także jest świadom najnowszych interpretacji. Posiada umiejętności umiejętności badawcze, a także rozpoznaje różnorodne typy dzieł sztuki. Jest gotowy do funkcjonowania w szerokim kręgu zadań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność obowiązkowa.

Zaliczenie poprzez dyskusję i aktywność na niej.

Zakres tematów:

Architektura nowożytna WKL - od renesansu do klasycyzmu

Metody dydaktyczne:

Wykład. Na każdym wykładzie inicjowana jest mini dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Anna Czyż 17/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)