Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka i religia WSE-PO-PR
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Zakres tematów:

1.Religia, religie, filozofia, politologia. Zajęcia wprowadzające

Literatura podstawowa:

A. MacIntyre, Bóg, filozofia, uniwersytety, IW PAX, Warszawa 2013, cz.I

Ks. P. Burgoński, M. Gierycz, Politologia a religia. Wprowadzenie, w tychże [red.], Religia i polityka. Zarys problematyki, Elipsa, Warszawa 2014

2.Religia i cywilizacja

Literatura podstawowa:

F. Braudel, Gramatyka cywilizacji, Oficyna naukowa, Warszawa 2006, s.37-72, 359-364

S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Muza, Warszawa 1996, r.2 (s.46-72)

Referat: Teoria „zderzenia cywilizacji” i jej krytyka

3. Religia w teorii i analizie politycznej

Literatura podstawowa:

P. Mazurkiewicz, Co politolog powinien wiedzieć o religii?, Chrześcijaństwo - Świat - Polityka No. 23/2019

M. Gierycz, Przezwyciężając redukcjonizm. O głębokiej analizie systemowej w politologii religii, Chrześcijaństwo - Świat - Polityka No. 23/2019

Referat: Religia w badaniu stosunków międzynarodowych

4. Polityka i religia w tradycji żydowskiej

Literatura podstawowa:

M. Wojciechowski, Biblia o państwie, WAM, Kraków 2008, s.70-115

Ks. P. Burgoński, Judaizm, w: P. Burgoński, M. Gierycz, Religia i Polityka. Zarys problematyki, Warszawa 2014

Referat: Konflikt izraelsko-arabski: konflikt religijny, etniczny czy polityczny?

5. Polityka i religia w chrześcijaństwie

Literatura podstawowa:

Ewangelia wg sw. Marka 10,42-44; 12,13-17;

Ewangelia wg św. Jana 18,33-40; 19,10-11

List do Rzymian 13,1-7

A. Dylus, Chrześcijaństwo, w: P. Burgoński, M. Gierycz, Religia i polityka. Zarys problematyki, Elipsa, Warszawa 2014, s.26-44 i 51-66

Referat: Sojusz tronu i ołtarza – źródła, przejawy, konsekwencje

6. Polityka i religia w islamie

Literatura podstawowa:

Koran, Sura Skrucha - At-Tauba

Hadisy (wybrane)

R. Zenderowski, Islam, w: P. Burgoński, M. Gierycz, Religia i polityka. Zarys problematyki, Elipsa, Warszawa 2014

Referat: Przejawy i źródła terroryzmu islamskiego w Europie

7. Fundamentalizm

Literatura podstawowa:

M. Gierycz, Fundamentalizm, w: P. Burgoński, M. Gierycz, Religia i polityka…, Warszawa 2014

Referat: Islamskie, żydowskie i protestanckie „organizacje fundamentalistyczne” – próba porównania

8. Europa: droga do rozdziału religii i polityki

Literatura podstawowa:

E.W. Boeckenfoerde, Powstanie państwa jako element procesu sekularyzacji, w: Wolność-państwo-Kościół, Kraków 1994

Referat: Teoria sekularyzacji według Jose Casanovy

9. O teologii politycznej

Literatura podstawowa:

C. Schmitt, Teologia polityczna, w: tegoż, Teologia polityczna i inne pisma, W-wa, Kraków 2000, s.60-72

Referat: Komunizm jako świecka religia

10. Miejsce Boga we współczesnej liberalnej demokracji

Literatura podstawowa:

L. Kołakowski, Jezus ośmieszony. Esej apologetyczny i sceptyczny, Znak, Kraków 2014

Referat: Jurgen Habermas o miejscu religii w życiu publicznym

11. Dwie wizje polityki – dwie teologie

Literatura podstawowa:

M. Gierycz, Europejski spór o człowieka. Studium z antropologii politycznej, UKSW, Warszawa 2017, r.4

Referat: Spory o pierwsze zasady – przedmiot i charakter współczesnych debat

12. Przemiany ustrojowe i religia

Literatura podstawowa:

S. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, PWN, Warszawa 2009, r.1 i 2

E. Wnuk-Lipiński, Meandry formowania się społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowo-Wschodniej, w: M. Gierycz, J, Grosfeld, Zmagania początku tysiąclecia, Warszawa 2012

Referat: Religia w procesie zmian systemowych w Polsce według Georga Weigla

13. Aktorzy religijni w procesach pokojowych

Literatura podstawowa:

J. Kulska, Między sacrum a profanum, UO, Opole 2018,s.243-300

14. Kolokwium

15. Podsumowanie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Michał Gierycz 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)