Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badanie fizykalne WMCM-PG-BAF-ćw
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Dyk D.: Badanie fizykalne w pielęgniarstwie, PZWL 2010

2. Baranowska A., Chadzopulu A.: badanie fizykalne w praktyce pielęgniarek i położnych, Czelej 2008

3. Kózka M., Płaszewska-Żywko L.: Procedury Pielęgniarskie, PZWL, Warszawa 2014

4. Klimaszewska K., Baranowska A., Krajewska Kułak E.: Podstawowe czynności medyczne i pielęgnacyjne, PZWL, Warszawa, 2017

5. Ślusarska B., Zarzycka D., Majda A.: Umiejętności pielęgniarskie - katalog checklist, PZWL 2017

6. Ślusarska B., Zarzycka D.: Podstawy pielęgniarstwa tom 2 - wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej, PZWL 2017

7. Dacre J., Kopełman P.(red), Badanie kliniczne, PZWL, Warszawa 2004, 8. Bates B., Bickley L ., Hoekelman R(red), Wywiad i badanie fizykalne. Springer. PWN Warszawa 1997,

Efekty uczenia się:

CMP_C.U43

CMP_C.U44

CMP_C.U45

CMP_C.U46

CMP_C.U47

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny:

Metody sprawdzania: - kolokwium - test wiadomości, sprawdzian umiejętności.

Test wiadomości: student otrzymuje ocenę wg następujących progów punktowych:

51 – 60 % - dostateczny

61 – 70 % - dostateczny plus

71 – 80 % - dobry

81 – 90 % - dobry plus

91 – 100 % - bardzo dobry

Zakres tematów:

1. Ocena stanu zdrowia pacjenta dla potrzeb pielęgnowania.

2. Badanie podmiotowe – zakres i charakter informacji określanych przez pielęgniarkę w badaniu.

3. Badanie fizykalne skóry i jej wytworów.

4. Badanie fizykalne układu moczowo – płciowego kobiety i mężczyzny.

5. Odrębności badania fizykalnego u dzieci i niemowląt.

6. Badanie i ocena głowy i szyi.

7. Ocena budowy i funkcji klatki piersiowej i płuc.

8. Badanie gruczołów piersiowych.

9. Ocena funkcji układu krążenia i badanie serca.

10. Ocena i badanie jamy brzusznej.

11. Ocena funkcji układu nerwowego.

12. Ocena funkcji układu ruchu.

13. Kompleksowa ocena zdrowia pacjenta

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia typu tradycyjnego (stosowanie wiedzy i umiejętności w praktyce), wielokrotne powtarzanie przez studentów pokazanej uprzednio przez nauczyciela czynności, metody podające: z instruktażem (przekazanie w krótkim czasie nowych informacji z instruktażem, dotyczącym sposobu wykonania ćwiczenia).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala e-learning
Izabela Strzelecka 5/11 szczegóły
2 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Izabela Strzelecka 11/11 szczegóły
3 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Izabela Strzelecka 11/11 szczegóły
4 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Izabela Strzelecka 11/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)