Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filmu WH-KUZ-I-2-HistFil
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Materiały dydaktyczne do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle.

T. Lubelski, Lumiere i Melies: fotograf i iluzjonista inicjują kino [w:] Kino nieme. Historia kina t 1. red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2010

T. Kłys, Filmy niemieckie w epoce wilhelmińskiej i weimarskiej [w:] Kino nieme. Historia kina t 1. red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2010

M. Przylipiak, Kino stylu zerowego,. Z zagadnień estetyki filmu fabularnego, Gdańsk 1994 (tu: Część III. Styl zerowy)

A. Helman, Włoski neorealizm [w:] Kino klasyczne. Historia kina t 2. red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2012

T. Lubelski, Polska Szkoła Filmowa na tle rodzimego kina [w:] Kino klasyczne. Historia kina t 2. red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2012

T. Lubelski, W cieniu nouvelle vague. Kino francuskie 1959-1968 [w:] Kino epoki nowej fali. Historia kina tom 3. red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska. Kraków 2015

S. Jagielski, Polska: nie tylko kino moralnego niepokoju [w:] Kino epoki nowej fali. Historia kina tom 3. red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska. Kraków 2015

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny, przeprowadzony zdalnie za pośrednictwem Ms Teams.

Zakres tematów:

1. Lumiere i Melies

2. Niemiecki ekspresjonizm filmowy - film chce być sztuką

3. Kino gatunków i kino autorskie

4. Włoski neorealizm

5. Szkoła Polska

6. Nowa Fala

7. Kino moralnego niepokoju

Metody dydaktyczne:

Zajęcia będą miały formę dyskusji. Punktem wyjścia do dyskusji będą wybrane przez prowadząca filmy (dostępne online dla wszystkich studentów) oraz teksty.

Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej, synchronicznej na platformie MsTeams, kod do zajęć: hi4m0hb

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 15:15 - 16:45, sala e-learning
Izabela Tomczyk-Jarzyna 11/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)