Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Decydowanie polityczne WSE-BW-DP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Wiedza: P6S_WG , P6S_WG, P6U_W.

Umiejętności: P6S_UW, P6S_KK, P6U_K.

Zakres tematów:

Na wykładzie poruszone i rozwinięte zostaną następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie do decydowania politycznego: poziomy decydowania, podstawowe pojęcia, teorie, założenia.

2. Uwarunkowania decydowania politycznego na płaszczyźnie międzynarodowej.

3. Decydowanie polityczne w ujęciu systemowym (poziom narodowy).

4. Psychologiczne uwarunkowania decydowania politycznego (poziom jednostki).

Metody dydaktyczne:

Zastosowane zostaną trzy metody dydaktyczne (w zależności od poruszanego zagadnienia):

1. Wykład informacyjny - słowne przekazywanie określonych treści kształcenia w postaci wypowiedzi ciągłej, usystematyzowanej, w

przystępnej formie, zgodnej z zasadami logiki.

2. Wykład problemowy - poświęcony omówieniu jakiegoś problemu, w tym sposobów oraz końcowego rozwiązania tego problemu.

3. Wykład konwersatoryjny - połączony z bezpośrednią aktywnością samych słuchaczy, skierowaną na rozwiązanie problemów teoretycznych lub praktycznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Monika Brzezińska 22/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)