Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo systemów komputerowych WM-I-BSK
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura do wykładu.

Efekty uczenia się:

Student zna problemy bezpieczeństwa systemów komputerowych oraz podstawowe mechanizmy zabezpieczające.

Zrozumiał i opanował definicje i opisy podstawowych pojęć, zrozumiał zasady działania i opanował umiejętność implementacji i użycia wybranych algorytmów. Zna, identyfikuje, potrafi krytycznie ocenić modele i mechanizmy bezpieczeństwa systemów komputerowych.

Umie przedstawić i analizować rodzaje zagrożeń w systemach informatycznych, opanował techniki wyboru i umiejętność zastosowania metod zapobiegania zagrożeniom. Efektem zajęć jest

zrozumienie i praktyczne opanowanie technik bezpieczeństwa systemów komputerowych, w szczególności oceny zagrożeń, .propozycje metod zapobiegania, wykrywania i analizowania tych zagrożeń, oraz identyfikacja współczesnych bezpiecznych systemów komputerowych, ich ocena, wybór i ustalenie kryteriów wymaganych w przykładowych zastosowaniach. Student opanował

umiejętność i posiadł kompetencje do problemowej oceny i administrowania bezpieczeństwem w systemach informatycznych. Zdobył zdolność do analizy, tworzenia i wdrażania polityki bezpieczeństwa i kompetencje do zaproponowania właściwych rozwiązań technicznych, systemowych i organizacyjnych.

Potrafi stosować podstawowe mechanizmy zabezpieczające oraz tworzyć zaufane oprogramowanie.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdziany, prace domowe, kolokwia.

Zakres tematów:

Podstawowe pojęcia teorii liczb i kombinatoryki - przypomnienie

Techniki kontroli dostępu, hasła i protokoły

Wstęp do kryptografii

Cryptool jako narzędzie do nauki kryptografii i kryptoanalizy

Kontrola dostępu w systemach informatycznych

Ochrona danych i zasobów w systemach Unix i Windows

Audyt i logi systemowe w Unix-ie

Elementy kryptografii symetrycznej

Funkcje skrótu i integralność danych

Szyfry asymetryczne i podpis elektroniczny

Certyfikaty cyfrowe i bezpieczeństwo transakcji elektronicznych

Podstawy bezpieczeństwa Internetu i sieci WWW

Prywatność i dane osobowe w sieci internet

OpenSSL i inne biblioteki kryptograficzne

Sprzętowe techniki ochrony informacji

Metody dydaktyczne:

Laboratorium komputerowe, narzędzia CrypTool, Pari i inne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Przemysław Iwanowski 15/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.