Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Architektura rezydencjonalna Rzeczpospolitej Obojga Narodów WNHS-HS-ARRON
Wykład monograficzny (WYK_MON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1141484c79094a8aae35e763109fd108%40thread.tacv2/conversations?groupId=1ff9b384-2c7b-4a18-9c62-2c7c80aa263b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1141484c79094a8aae35e763109fd108%40thread.tacv2/conversations?groupId=1ff9b384-2c7b-4a18-9c62-2c7c80aa263b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

T. Jachimowicz, Dwór murowany w Polsce w wieku XVI (wieża, kamieńca, kasztel), Warszawa-Poznań 1979.

A. Miłobędzki, Architektura polska XVII w., Warszawa 1980.

J. Putkowska, Warszawskie rezydencje na przedmieściach i pod miastem w XVI-XVIII wieku, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową dotyczącą sztuki nowożytnej w Rzeczpospolitej i jej powiązaniach z ówczesną kulturą. Zna terminologię i podstawowe metody badawcze. Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię z zakresu historii sztuki. Posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie w języku polskim.

Student zna i rozpoznaje różne rodzaje dzieł sztuki i potrafi je analizować.

Jest gotowy do samodzielnego kształcenia się i korzystania z konsultacji

specjalistycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach obowiązkowa. Krótkie dyskusje podczas zajęć, a przede wszystkim napisanie eseju na zadany temat (podany dla każdego oddzielnie na pierwszych zajęciach). Termin oddania eseju - 1 VI 2021 (przesłanie na Teamsa).

Zakres tematów:

1. Terminologia dot. architektury związanej z siedzibami

2. Architekt, budowniczy, nadzorca, fundator

3. Materiałoznawstwo, etapy prac

4. Jak postrzegano architekturę rezydencjonalną

5. Siedziby renesansowe

6. Siedziby barokowe

7. Rokoko w architekturze pałacowej

8. Pałace klasycystyczne

Metody dydaktyczne:

Wykład on-line

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Anna Czyż 25/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.