Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki graficzne i fotograficzne WNHS-ODKS-TG
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad83c9c1a73084814817f63557f8b2736%40thread.tacv2/conversations?groupId=c4478e65-e98f-4418-9e53-7c1718367135&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Werner, Podstawy technologii malarstwa i grafiki, Warszawa 1989.

2. K. Krużel, Wśród starych rycin. Wybrane zagadnienia opracowania formalnego dawnej grafiki, Kraków 1999.

3. J. Catafal, C. Oliva, Techniki graficzne, Warszawa 2005.

4. A. Kotecki, Pracownia fotograficzna, t. 3, Warszawa 1987.

5. T. Ang, Fotografia cyfrowa. Podręcznik, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

ODKiŚ1_W03 - student/ka zna i rozumie elementarne fakty i pojęcia z zakresu ochrony dóbr kultury i nauk o sztuce z uwzględnieniem problematyki konserwacji

i archeologii oraz zależności między nimi. W tym ma wiedzę o

rozwoju sztuki od starożytności do współczesności.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń będzie udział w zajęciach i poprawne wykonywanie zadań kończących spotkanie. Za każde zadanie student będzie otrzymywał określoną ilość punktów. Zebrane punkty będą przekładały się na ocenę końcową zajęć. Konsekwencją nieobecności studenta na ćwiczeniach będzie mniejsza liczba zdobytych punktów a tym samym niższa ocena końcowa.

Przyjęta punktacja na ocenę końcową:

bardzo dobra - powyżej 90-100%

dobra plus - powyżej 80-90%

dobra - powyżej 70-80%

dostateczna plus - powyżej 60-70%

dostateczna - 60-50%

niedostateczna - poniżej 50%

Zakres tematów:

1. Techniki graficzne – wprowadzenie

2. Techniki graficzne – druk wypukły (np. drzeworyt, linoryt, gipsoryt)

3. Techniki graficzne – druk wklęsły, techniki ryte (np. miedzioryt, staloryt, sucha igła, mezzotinta)

4-5. Techniki graficzne – druk wklęsły, techniki trawione (np. akwaforta, akwatinta, miękki werniks, sposób kredkowy, odprysk, fluoroforta)

6. Techniki graficzne – druk wklęsły (np. pigment, ceratoryt, kolograf)

7. Techniki graficzne – druk płaski (np. litografia, algrafia, cynkografia)

8-9. Techniki graficzne odrębne (np. monotypia, verrografia, cliche verre, światłodruk, sitodruk)

10. Techniki fotoreprodukcyjne wypukłe (np. cynkotypia kreskowa, cynkotypia siatkowa, fleksografia)

11. Techniki fotoreprodukcyjne wklęsłe (np. heliograwiura, rotograwiura)

12. Wykorzystanie urządzeń optycznych (np. perspektograf, graticola, camera obscura, camera lucida)

13. Początki fotografii (np. dagerotypia, talbotypia)

14-15. Techniki fotograficzne (np. fotografia analogowa a fotografia cyfrowa, fotografia otworkowa, fotomontaż, izohelia, itp.)

Metody dydaktyczne:

Metody będą dostosowane do restrykcji związanych z pandemią. Zajęcia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i innych audiowizualnych środków przekazu z zadaniami wykonywanymi przez studentów na platformie Moodle.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Katarzyna Ponińska 14/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)