Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka ogólna WNP-PPW-DO-DS
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://kmwr44j
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 86
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Materiały zamieszczone na platformie e-learningowej Moodle:

W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo "Żak", Warszawa 1998.

B. Niemierko, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, WAiP, Warszawa 2007.

J. Hattie, Widoczne uczenie się dla nauczycieli, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2013.

D. Klus-Stańska, Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Akty prawne, podręczniki do nauczania w szkole podstawowej i artykuły z czasopism pedagogicznych dostępnych w internecie.

Efekty uczenia się:

Pedagogika: NP1_W08, NP1_W09, NP1_U09, NP1_U14, NP1_K03, NP1_K08.

Metody i kryteria oceniania:

Metody sprawdzania (sposoby weryfikowania efektów kształcenia):

- zadania po wykładach,

- quizy do wyznaczonych lektur,

- test online na zakończenie.

Kryteria oceniania:

5.0

- 90%-100% sumy punktów uzyskanych za zadania i quizy (50%) i test końcowy (50%).

4.5.

- 80%-89% sumy punktów uzyskanych za zadania i quizy (50%) i test końcowy (50%).

4.0

- 70%-79% sumy punktów uzyskanych za zadania i quizy (50%) i test końcowy (50%).

3.5.

- 60%-69% sumy punktów uzyskanych za zadania i quizy (50%) i test końcowy (50%).

3.0

- 50%-59% sumy punktów uzyskanych za zadania i quizy (50%) i test końcowy (50%).

2.0 (niezdane)

- mniej niż 50% sumy punktów uzyskanych za zadania i quizy (50%) i test końcowy (50%).

Zakres tematów:

Dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiczna

Publiczny sens nauczania-uczenia się szkolnego

Wybrane filozoficzne, psychologiczne i pedagogiczne teorie nauczania i uczenia się

Proces kształcenia i jego wyznaczniki

Metody nauczania-uczenia się

Formy organizacyjne i środki dydaktyczne

Badanie osiągnięć edukacyjnych (sprawdzanie, ocenianie, ewaluacja)

Praca z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi

Nowoczesne media IT w edukacji

Metody dydaktyczne:

- podające: wykład online (synchroniczny),

- poglądowe: prezentacja Power Point,

- problemowe: interpretacja tekstu, gry dydaktyczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Dariusz Stępkowski 85/86 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)