Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjno-komunikacyjne WSE-EKN-TIK
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: 56
Efekty uczenia się:

Poznanie i doskonalenie umiejętności wykorzystania dostępnych aplikacji mobilnych,

narzędzi internetowych i programów komputerowych w nauce i pracy socjologa i ekonomisty.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę, na podstawie aktywności oraz wykonywanej przez studentów pracy zdalnej w postaci rozwiązywania

studium przypadków, przygotowania opracowań własnych oraz zadań obowiązkowych oraz dodatkowych wraz z obecnością

na zajęciach.

2– student nie zapoznał się z programem nauczania, nie wyraża znajomości podstawowych pojęć z zakresu technologii

informacyjnych oraz nie brał udziału w zajęciach oraz aktywnościach

3 – student w podstawowym stopniu zapoznał się z programem nauczania, wykonał minimalny zakres zadań koniecznych

do poznania podstaw z zakresu technologii informacyjnych oraz brał udział w zajęciach bez wykazywania dodatkowych

aktywności

4 – student w stopniu wysokim zapoznał się z programem nauczania, umie sam wyszukiwać informacji potrzebnych do

rozwiązania zadań, zna pojęcia podstawowe z zakresu technologii oraz potrafi wyszukać informacji o pojęciach

wykraczających poza ramy podstawowe, brał udział w zajęciach, wykazując się dodatkową aktywnością

5 – student w stopniu bardzo wysokim zapoznał się z programem nauczania, wyszukując dodatkowe informacje poza

programem nauczania, student opanował pojęcia podstawowe oraz dodatkowe z zakresu przedmiotu, zna i umie

rozwiązywać zadania problemowe z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, brał udział w zajęciach, będą

aktywnym słuchaczem i mówcą, wykonując dodatkowe aktywności.

Zakres tematów:

1. Wstęp do przedmiotu - wiedza i informacja

2. Excel

3. Bezpieczeństwo w sieci, istota portali społecznościowych i ich wpływ na współczesny świat

4. Word – pisanie prac naukowych, formatowanie dokumentów, metody szukania źródeł, tworzenie bibliografii i przypisów.

5. Metodyka i rodzaje badań naukowych. Jak tworzyć ankiety i analizować wyniki badań

6. Graficzna prezentacja danych źródłowych. Prezentacje multimedialne. Przydatne narzędzia internetowe. Google terms, Nimbus, Canva itd

7. SM - informacje marketingowe i świat digital

8. Internet - ewolucja w gałęziach gospodarki

Metody dydaktyczne:

Wykład, debata, case study. Weryfikacja poprzez zadane projekty oraz aktywne działanie na

zajęciach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 16:40 - 18:10, sala e-learning
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 17:00 - 18:30, sala e-learning
Katarzyna Bartniczak 29/28 szczegóły
2 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 15:05 - 16:35, sala e-learning
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 15:05 - 16:35, sala e-learning
Katarzyna Bartniczak 21/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)