Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski WSE-EKN-JA(II)
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 32
Limit miejsc: 60
Literatura:

Literatura

1. Podręcznik podstawowy: English File Intermediate + Third Edition with DVD-ROM and I Tutor. Student’s Book and Workbook, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig; Oxford University Press 2013

2. Słownik jednojęzyczny: Oxford Wordpower Dictionary; słownik angielsko-polski i polsko-angielski;

3. Słownik dwujęzyczny: Wielki słownik angielsko - polski i polsko-angielski. Oxford PWN

4..English Vocabulary in Use Upper - intermediate;2002 McCarthy, O’Dell CUP

5. Meaning and Metaphors Lazar CUP

6. The New Jerusalem Bible Darton+Longman +TODD

7. Angielsko-łacińsko-polski słownik cytatów z Bibliii Altravox Press 2000

8. Słownik Religii Angielsko Polski/Polsko-

angielski.K. Czekierda. Kanion 2008

9. University English Robin Macpherson WSiP

10. English for Presentations. Business Series Oxford University Press 2012

11. English Grammar in Use. Raymund Marphy. Cambridge University Press

Zakres tematów:

1. Edukacja. Szkolnictwo Wyższe. Różne systemy edukacyjne. Słownictwo edukacyjne i akademickie.

2. Osobowość człowieka. Sylwetka studenta, sylwetka nauczyciela. Postawy, cechy osobowości. Słownictwo dotyczące opisu charakteru i wyglądu człowieka. Osadzanie po wyglądzie.

3. Relacje międzyludzkie. Życie rodzinne. Przyjaciele.Słownictwo. Teksty. Dyskusja.

4. Zdrowie. Dieta i zdrowy styl życia. Słownictwo. Dyskusja w oparciu o teksty.

5. Stereotypy. Stereotypy narodowościowe oraz dotyczące płci . Kobieta vs mężczyzna. dyskusja

6. Podróże. Transport. Formy transportu i komunikacji. Bezpieczeństwo podczas podróży. Bezpieczeństwo podczas jazdy samochodem. Słownictwo. Teksty . Słuchanie. Dyskusja.

7. Podstawowe słownictwo z zakresu religii i duchowości. Opis najważniejszych świąt chrześcijańskich. Wprowadzenie do czytania Ewangelii w języku angielskim: słownictwo przygotowujące do czytania ze zrozumieniem Pisma Świętego w języku angielskim.

8. Pielgrzymowanie. Sławne miejsca pielgrzymowanie (Santiago de Compostela, Lourdes) . Prezentacje multimedialne. Turystyka do miejsc kultu.

9. Podstawowe techniki i zasady przygotowania i przedstawiania profesjonalnej prezentacji. Pomocne wyrażenia i słownictwo.

10. Strategie autoprezentacji i publicznych wystąpień. Doskonalenie technik i rozszerzenie zwrotów i słownictwa. Ćwiczenia praktyczne.

11. Nauka. Strategie uczenia się. Techniki zdawania egzaminów ustnych. Metody skutecznego wyszukiwania informacji. ( korzystanie ze słowników, encyklopedii, prasy naukowej w języku angielskim oraz z internetu w celu poszerzenia wiedzy).

12. Film. Literatura. Media. Słownictwo. Recenzja książki i filmu. Nauka pisania recenzji filmu w oparciu o obejrzany film w orginalnym języku.

13.Świat natury. Niebezpieczeństwo żywiołów. Pogoda. Klimat. Słownictwo. Czytanie, słuchanie, dyskusja.

14. Test Sprawdzający leksykalno gramatyczny.

15. Podsumowanie kursu. Powtórzenia. Testy umiejętności (czytanie, słuchanie, mówienie)

Kolejność realizowanych zagadnień może ulec zmianie.

Metody dydaktyczne:

H1A_U10

Metody dydaktyczne: Praca z podręcznikiem, e-learning, wprowadzanie i utrwalanie gramatyki i leksyki, kształcenie poszczególnych sprawności językowych.

Metoda eklektyczna ze szczególnym uwzględnieniem metody komunikacyjnej

Metody weryfikacji: testy cząstkowe. ocenianie ustawiczne.

H1A_U07

Metody dydaktyczne: Dyskusja, giełda pomysłów, konwersacja w parach i grupach.

Metody weryfikacji: Ocenianie ustawiczne, projekt, testy.

H1A_U08

H1A_U03

H1A_U01

Metody dydaktyczne: Czytanie i pisanie.

Metody weryfikacji: Pisanie listu , recenzji.

H1A_K01

H1A_K06

Metody dydaktyczne: Prezentacja artykułu. Samodzielne poszukiwanie informacji i ich krytyczny dobór, analiza oraz wnioskowanie.

Metody weryfikacji: Prezentacja artykułu, ocenianie ustawiczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 16:40 - 18:10, sala e-learning
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 8:30 - 10:00, sala e-learning
Joanna Stęporowska 25/30 szczegóły
2 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 10:00 - 11:30, sala e-learning
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 15:05 - 16:35, sala e-learning
Joanna Stęporowska 30/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.