Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse publiczne WSE-EKN-FP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://e.uksw.edu.pl
Liczba godzin: 16
Limit miejsc: 60
Literatura:

Podstawowa:

S. Owsiak, Finanse publiczne, PWE, 2015

Finanse publiczne zagadnienia ustrojowe i prawne, Andrzej Borodo, Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2019

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne: uchwały budżetowe, sprawozdania z wykonania budżetu

Uzupełniająca:

A. Wernik, Finanse publiczne. Cele, struktura, uwarunkowania. PWE 2014

Finanse publiczne, red. nauk. T. Juja, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011

Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Zioło M., Finanse publiczne. Aspekty teoretyczne i praktyczne. C.H.Beck, Warszawa 2014

Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, Marek Dylewski, Beata Filipiak, Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj, Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

PKB. Krótka, lecz emocjonująca historia, Diane Coyle, Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Finanse samorządu terytorialnego w Polsce problemy i wyzwania, red.Piotr Możyłowski, Tomasz Śmietanka, Ewa Markowska-Bzducha, Wydawnictwo: Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, 2016

Finanse samorządowe, Piotr Sołtyk, Monika Dębowska-Sołtyk, Wydawnictwo: Difin 2016

Dług publiczny a wzrost gospodarczy, Joanna Siwińska-Gorzelak, Wydawnictwo: Scholar 2015

S.Żakowska, J.Pakulska, VAT w dochodach budżetowych Polski w latach 2010-2015, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ekonomia i Zarządzanie"2017

Efekty uczenia się:

EK1_W02 posiada wiedzę dotyczącą mechanizmów i zasad gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych;

EK1_W04 posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania sektora finansów publicznych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy na platformie moodle (pytania otwarte i zamknięte)

Rozwiązane quizy na platformie moodle daje podwyższenia oceny końcowej z egzaminu, w przypadku gdy do wyższej oceny będzie brakowało ok 1-2%.

Weryfikacja efektów kształcenia

EK1_W02 - test wiedzy

EK1_W04 test wiedzy

Skala ocen:

Ocena dostateczna od 60 %

Poniżej 60% - 2,0

powyżej 60 – 68% - 3,0

powyżej 68 – 76% - 3,5

powyżej 76 – 84% - 4,0

powyżej 84 – 92% - 4,5

Ponad 92% - 5,0

Na ocenę 2 (ndst) student nie posiada wiedzy dotyczącej mechanizmów i zasad gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych ani nie posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania sektora finansów publicznych

Na ocenę 3 (dst) student posiada minimalną wiedzę dotyczącej mechanizmów i zasad gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych oraz minimalną wiedzę z zakresu funkcjonowania sektora finansów publicznych

Na ocenę 3,5 (dst+) student posiada niewielką wiedzę dotyczącej mechanizmów i zasad gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych oraz niewielką wiedzę z zakresu funkcjonowania sektora finansów publicznych

Na ocenę 4 (db) student posiada wiedzę dotyczącej mechanizmów i zasad gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych oraz wiedzę z zakresu funkcjonowania sektora finansów publicznych

Na ocenę 4,5 (db+) student posiada dużą wiedzę dotyczącej mechanizmów i zasad gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych oraz dużą wiedzę z zakresu funkcjonowania sektora finansów publicznych

Na ocenę 5 (bdb) student posiada bardzo dużą wiedzę dotyczącej mechanizmów i zasad gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych oraz bardzo dużą wiedzę z zakresu funkcjonowania sektora finansów publicznych

Zakres tematów:

Finanse publiczne: definicje, cechy, funkcje

Budżet państwa

Dochody i przychody budżetu państwa

Wydatki i rozchody budżetowe

Deficyt budżetowy i dług publiczny

Finanse samorządu terytorialnego

Wieloletni Plan Finansowy Państwa

Metody dydaktyczne:

wykłady, prezentacje, filmy animowane, filmy dydaktyczne, quizy aktywizujące

zajęcia w MS Teams, kod dostępu umieszczono na platformie moodle: https://e.uksw.edu.pl

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 16:00 - 17:30, sala e-learning
Jolanta Pakulska 65/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)