Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne WNHS-AZD-TI
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

B. Boryczka, Praktyczny przewodnik po Internecie dla bibliotekarzy, Bydgoszcz 2003.

Elektroniczne publikacje w bibliotekach, pod red. Mari Kocójowa, Kraków 2002

Gliński Wiesław, Rybiński Henryk, Tworzenie i udostępnianie baz danych w sieci WWW, Warszawa, 2004

Informacja elektroniczna a prawo autorskie, pod red. Stanisław Czajka, Warszawa 2000

Nauka o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świecie, pod red. Marcin Drzewiecki, , Warszawa 2003.

Niezgoda M, Haber L.H. Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, Kraków 2006

Sikorski W., ECDL. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Posiada na poziomie operacyjnym wiedzę o warsztacie naukowym historyka, w tym na temat: najważniejsze czasopisma naukowe, repertoria bibliograficzne, inwentarze archiwalne i biblioteczne, informatyczne zbiory danych. Posiada elementarną wiedzę z zakresu metodologii historii

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować oraz uogólniać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę ciągłego samokształcenia

Konsultacje na temat zagadnień poruszanych na zajęciach odbywają się na dyżurze (raz w tygodniu jedna godzina).

Metody i kryteria oceniania:

1. Uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieobecność).

2. Prezentacja power-point na zadany temat przy wykorzystaniu

treści i ikonografii z zasobu internetu.

3. funkcjonalne formatowanie tekstu w dowolnym edytorze.

Zakres tematów:

Zakres tematyczny zajęć:

1. Zajęcia organizacyjne: omówienie tematyki zajęć i warunków zaliczenia.

2. Portale edukacyjne w internecie.

3. Historyk w sieci- fora i portale historyczne.

4. Multimedialne encyklopedie.

5. Dostęp do źródeł za pośrednictwem sieci

6. Biblioteki cyfrowe.

7. Archiwa w sieci. Dostęp do źródeł za pośrednictwem sieci.

8. Muzea w sieci.

9. Wykorzystanie materiałów z internetu.

10. Publikowanie w sieci.

11. Prawo autorskie.

12. Edytor tekstu word.

13. Prezentacje multimedialne, cz. 1

14. Prezentacje multimedialne, cz. 2

15. Omówienie prac zaliczeniowych. Wystawianie ocen.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja wybranych zagadnień i ich wspólna analiza.

Praca na komputerze

Dyskusja nad wybranymi zagadnieniami

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Dominik Zamiatała 16/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)