Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie archiwami WNHS-AZD-ZA
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

1) Zbiór przepisów prawnych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w l. 1952-2000, Warszawa 20012.

2) M. Konstankiewicz, A. Niewęgłowski, Narodowy zasób archiwalny i archiwa.Komentarz, Warszawa 2016.

3) R. Galuba, Archiwa państwowe w latach 1918-2011. Podstawy prawne działalności, Poznań 2012.

4) R. Galuba, Archiwa wyodrębnione w państwie demokratycznym [w:] Nowa archiwistyka - archiwa i archiwistyka w późnonowoczesnym kontekście kulturowym, red. W. Chorążyczewski, W. Pasek, A. Rosa, Toruń 2014;

5) M. Jabłońska M., H. Robótka, Budowanie wizerunku archiwum, [w:]: Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie, red. J. Porazinski i K. Stryjkowski, Warszawa 2008, s. 363-366.

6) Komputerowo zintegrowane zarządzanie, red. R. Knosala, Warszawa 2004.

7) Przepisy archiwalne dostępne w Internetowym Systemie Aktów Prawnych oraz przepisy prawne dostępne na stronie internetowej Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych - WWW.archiwa.gov.pl.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład

Prezentacja wybranych źródeł i ich wspólna analiza

Dyskusja nad wybranymi problemami

Zakres tematów:

1) Zajęcia organizacyjne

2) Umowa o pracę; Umowy cywilnoprawne

3) Ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.)

4) Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 32, poz. 284)

5) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu gromadzenia, ewidencjonowania, kwalifikowania, klasyfikacji oraz udostępniania materiałów archiwalnych tworzących zasób jednostek publicznej radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2006 r. Nr 98, poz. 680)

6) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 roku w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 206, poz. 1517)

7) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. z 2006 r. Nr 206, poz. 1518)

8) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 roku w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 206, poz. 1519)

9) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

10) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 roku w sprawie warunków i trybu przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny (Dz. U. z 2015 r. poz. 1733)

11) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1743 z późn. zm.)

12) Wzory formularzy wykorzystywanych w komórkach organizacyjnych

13) Wzory formularzy wykorzystywanych w archiwum zakładowym/składnicy akt

14) Wyzwania i przyszłość archiwów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Patrycja Herod 8/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.