Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przeobrażenia polityczno-społeczne i religijne w Prusach Królewskich w XVI-XVIII w. WNHS-HI-StosSpolwP
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: Kod: iplcxmc
Literatura:

Prusy Królewskie. Społeczeństwo, kultura, Gospodarka 1454-1772, red. E. Kizik, Gdańsk 2012.

W. Odyniec, Dzieje Prus Królewskich 1454-1772, Warszawa 1972.

S. Achremczyk, Reprezentacja stanowa Prus Królewskich w latach 1696-1772, Olsztyn 1981.

J. Dygdała, Życie polityczne Prus Królewskich u schyłku ich związku z Rzecząpospolitą w XVIII wieku, Warszawa - Poznań - Toruń 1984.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- zna genezę powstania Prus Królewskich i Prus Książęcych

- ma wiedzę o relacjach międzywyznaniowych w Prusach Królewskich XVI-XVIII w.

- ma wiedzę o związkach Prus Królewskich z Koroną

Umiejętności:

- posługuje się faktami historycznymi w ocenie historii Prus Królewskich i Prus Książęcych

- poddaje krytyce opinie o stosunkach religijnych w Prusach Królewskich

- analizuje zakres i znaczenie relacji Prusy Królewskie - Korona

Kompetencje:

- zachowuje krytycyzm w ocenie relacji międzywyznaniowych w Prusach Królewskich

- dyskutuje o związkach historycznych Prus Królewskich z Koroną

Udział w zajęciach: 30 godz.

Przygotowanie do zajęć: 30 godz.

Konsultacje: 10 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 15

Razem: 85godzin czyli 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie lektury. Egzamin ustny.

Zakres tematów:

1. Sytuacja polityczna, społeczna i religijna w Prusach Królewskich i Książęcych po 1525 roku

2. Początki reformacji w Prusach

3. Katolickie diecezje - warmińska, chełmińska, włocławska

4. Oficjalat pomezański, archidiakonat pomorski i kamieński

5. Luteranie i kalwini w Prusach Królewskich

6. Mennonici

7. Franciszkanie, dominikanie i lazaryści w Prusach Królewskich

8. Jezuici w Prusach Królewskich

9. Zakony żeńskie w Prusach Królewskich

10. Dialog i relacje międzywyznaniowe

11. Colloquium charitativum 1645

12. Sytuacja religijna w wielkich miastach - Gdańsk, Elbląg, Toruń

13. Tumult toruński. Przyczyny, przebieg i skutki

14. Bractwa religijne

15. Wybitni przedstawiciele wyznań religijnych

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca z wykorzystaniem elementów audiowizualnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Wojciech Zawadzki 15/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.