Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie instytucjami kultury i projektami kulturalnymi WH-KU-M-I-2-ZarzInst
Konwersatorium 2 (KON2) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a01fed03868a944e48d378d0beb90f088%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=4afb2eb7-6339-4a13-aa75-79a74f16ef67&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Materiały dydaktyczne do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle

https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=18509

Efekty uczenia się:

wiedzy: student ma podstawową wiedzę związaną z zarządzaniem instytucjami kultury i projektami kulturalnymi;

umiejętności: student posiada umiejętność merytorycznego argumentowania i wyciągania wniosków, a także potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie zarządzania instytucjami kultury i projektami kulturalnymi;

kompetencji społecznych: student ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy z zakresu zarządzania instytucjami kultury i projektami kulturalnymi oraz dynamiki zmian, jakie zachodzą w sektorze kultury, a także rozumie konieczność ciągłego uczenia się;

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie prezentacji ukazującej wybrane przez studenta zagadnienia zarządzania instytucją kultury lub projektem kulturalnym bądź praca pisemna na podobny temat (objętość maksymalnie 10 stron zestandaryzowanego tekstu - 1 strona = 1800 znaków ze spacjami). Aktywny udział w zajęciach.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia odbywają się w formie e-learningu w trybie synchronicznym na platformie Moodle za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Metody podające (wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna).

Metody praktyczne: (ćwiczenia przedmiotowe)

Metody problemowe - metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Joanna Grzonkowska 7/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)