Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki multimedialne w fotografii i filmie WM-MA-U2-TMWF
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 15
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Tom Ang, National Geographic 2006, Jak fotografować absolutnie wszystko aparatem Cyfrowym

2. Jeff Wignall, Helion 2009, Ekspozycja

Literatura uzupełniająca

3. R Gonzales, R. Woods, Prentice Hall 2008, Digital Image Processing 3rd ed.

4. R Freeman, National Geographic 2010, HDR Zdjęcia o dużej rozpiętości tonalnej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny z materiału wykładowego max 46ptk

Ocenia się prace/zdjęcia studentów w 6ciu kategoriach.:

6 kategorii x 3 zdjęcia x max 3ptk = 54ptk

Suma max 100ptk

Skala ocen

0 - 50 = 2,0 ndst

51 - 60 = 3,0

61 - 70 = 3,5

71 - 80 = 4,0

81 - 90 = 4,5

91 - 100 = 5,0

Zakres tematów:

Zawarte w tym są elementy budowy sprzętu, wykonywania kadrów i ujęć oraz obróbki graficznej.

1. Program GIMP, podstawowe czynności, zapis obrazu

2. Sprzęt: podstawy budowy i obsługi

3. Kompozycja: proporcje kadrów, trójpodział, programy tematyczne ‘sceny’

4. Ogniskowa: dobór do sceny, głębia ostrości, kalkulator

5. Ekspozycja: naświetlenie, światłomierz, czułość i tolerancja rejestratora

6. Tryby półautomatyczne. Blokada * i korekta ekspozycji

7. Metody pomiaru światła, dobór ekspozycji do sceny

8. Tryb manualny, korekta ekspozycji dla trudniejszej sceny

9. Praca w trudnych warunkach, panorama, panoramowanie ruchu

10. Zdjęcia nocne, naświetlanie strefowe wg AA, praca z lampą błyskową, typowe ‘okazje’

11. Programy graficzne: GIMP (free), Photoshop Elements, Lightroom

12. Korekty: kontrastu, balansu, nasycenia – użycie poziomów, krzywych

13. Histogram, wyostrzanie i odszumianie

14. Praca z zaznaczeniami, warstwami, maskami i formatem RAW

15. HDR, HDRi - jak widzi człowiek – algorytmy, programy i ich użycie

Ćwiczenia poświęcone są praktycznej ilustracji zagadnień wykładu. Wykonuje się i dyskutuje odpowiednie przykłady z zakresu kolejnych tematów wykładu. Omawia się i ocenia przygotowane przez studentów prace/zdjęcia w kolejno zadawanych 6ciu kategoriach.:

1. kompozycja

2. typy półautomatyczne

3. praca w trudnych warunkach

4. podstawowe korekty obrazu

5. korekty zaawansowane

6. technika HDR

Istnieje możliwość ponownego wykonania tych prac.

Metody dydaktyczne:

e-learning

Wykład w każdy czwartek na platformie MS Teams w godz. 11:30-13:00

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a13005880362a47f49f679588a5bccad5%40thread.tacv2/conversations?groupId=cebff30a-70a1-421e-b393-9fb022495154&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Materiały dydaktyczne na platformie Moodle:

https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=16805

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Jan Kunicki 16/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)