Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Szmonces - przedwojenny żydowski humor WH-KON-Szmon
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWQzZDYxZTQtYTRjMC00Y2NiLWIyZTctY2ZhNWM3N2Y3NmVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22ec474d13-9b82-42a0-b516-1e5c027998d9%22%7d
Literatura:

F. Battenberg, Żydzi w Europie, tłum. A. Soróbka, Wrocław 2008.

Atlas historii Żydów polskich, red. W. Sienkiewicz, Warszawa 2010.

R. Szuchta, 1000 lat historii Żydów polskich. Podróż przez wieki, https://www.polin.pl/sites/default/files/podrecznik_1000_lat_historii_zydow_polskich_podroz_przez_wieki_web.pdf

A. Dylewski, Dzieje Żydów w II Rzeczpospolitej, Bielsko-Biała 2011.

J. Ogonowski, Sytuacja prawna Żydów w Rzeczpospolitej Polskiej 1918-1939, Warszawa 2012.

Najnowsze dzieje Żydów polskich w zarysie (do 1950 roku), red. J. Tomaszewski, Warszawa 1993.

A. Uścińska, Szmonces w polskim kabarecie dwudziestolecia międzywojennego, [w:] Humor polski, red. D. Brzozowska, W. Chłopicki, Kraków 2014, s. 495-517.

A. Uścińska, Elegia starozakonna, czyli szmonces w kabarecie polskim jako żart z pogranicza kultur, [w:] Jaki jest kabaret?, red. D. Fox, J. Mikołajczyk, Katowice 2012, s. 93-114.

E. Geller, Jidysz. Język Żydów polskich, Warszawa 1994.

M. Brzezina, Polszczyzna Żydów, Warszawa 1986.

M. Altbauer, Wzajemne wpływy polsko-żydowskie z dziedzinie językowej, Kraków 2002.

Polski słownik judaistyczny, https://www.jhi.pl/psj/

A. Cała, H. Węgrzynek, G. Zalewska, Historia i kultura Żydów polskich. Słownik, Warszawa 2000.

S. Dubisz, O stylizacji językowej, „Język Artystyczny” 1996, nr 10, s. 11-23.

D. Fox, Kabarety i rewie międzywojennej Warszawy, Katowice 2007.

D. Fox, Teatralny rodowód Lopka. Na marginesie szmoncesu, [w:] Żydzi w lustrze dramatu, teatru i krytyki teatralnej, red. E. Udalska, Katowice 2004.

K. A. Grimstad, Polsko-żydowskiej gry kabaretowe, czyli Juliana Tuwima próba akulturacji, „Teksty Drugie” 2009, nr 3, s. 47-62.

A. Landau-Czajka, Syn niech będzie Lech… Asymilacja Żydów w Polsce międzywojennej, Warszawa 2006.

W. Budzyński, Rozmówki Panów Aprikosenkranca i Untenbauma: dialogi i skecze z Wesołej Lwowskiej Fali, Warszawa 2000.

J. Tuwim, Kabaretiana, Warszawa 2002.

M. Fuks, Pan sobie żarty stroisz? Humor Żydów polskich z lat 1918-1939.

J. Zaruba, Żółtko i Eierweiss. Żydowskie twarze, Warszawa 2007.

Szmonces – przedwojenny żydowski humor kabaretowy. Wybór tekstów, oprac. A. Krasowska, Warszawa 2015.

Metody i kryteria oceniania:

ocenianie ciągłe, praca pisemna (esej interpretacyjny wybranych szmoncesów)

Efekty w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych weryfikowane są przez ocenianie ciągłe, efekty w zakresie wiedzy i kompetencji weryfikowane są poprzez przygotowanie pracy pisemnej.

Zakres tematów:

1. Żyd, wieczny tułacz – wprowadzenie do historii Żydów europejskich

2. „Tu spocznij” – 1000 lat obecności Żydów na ziemiach polskich

3. Żydzi w II Rzeczpospolitej

4. Szmonces – polska specjalność

5. Twórcy i wykonawcy szmoncesów – o akulturacji Juliana Tuwima

6. Językowy stereotyp Żyda w tekstach szmoncesowych

7. Wielojęzyczność polskich Żydów a język szmoncesów

8. Kon czy Konicki? – o antroponimii żydowskiej w szmoncesach

9. Wokół teorii humoru – lingwistyczne badania nad humorem

10. Żydzi z Chełma i nie tylko – analiza wybranych dowcipów szmoncesowych

11. Żółtko i Eierweiss – analiza wybranych szmoncesów rysunkowych

12. Szmonces w polskim kabarecie

13. Moryc, Hipek i inni – analiza wybranych szmoncesów kabaretowych

14. Humor żydowski, szmonces i kwestia antysemityzmu

15. Spacer po przedwojennej żydowskiej Warszawie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Anna Krasowska 13/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.