Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Parliamentary Oversight over the Council of Ministers and Ministers WP-PR-MON-POCofMM
Wykład monograficzny (WYK_MON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura podstawowa (1. W. Odrowąż-Sypniewski, The Oversight Function of the Sejm in the Context of the Division of Public Authority and the Principle of Superiority of the Constitution, Parliamentary Oversight over the Council of Ministers and Ministers under Poland’s Constitution, "The Sejm Review Przegląd Sejmowy" 2010; 2. R. Mojak, Parliamentary Oversight over the Council of Ministers and Ministers under Poland’s Constitution,"The Sejm Review Przegląd Sejmowy" 2010; 3. B. Banaszak, A Sejm Investigative Committee as a Form of the Exercise of Oversight by the Sejm,"The Sejm Review Przegląd Sejmowy" 2010)

Literatura uzupełniająca (1.Polish Constitutional Law. The Constitution and Selected Statutowy Materials, E. Gierach, P. Chybalski ed. Warszaw 2009; 2. The Constitution of Poland. A Contextual Analysis, M. Granat, K. Granat, Oxford, London, New York, New Delhi, Sydney 2019)

Efekty uczenia się:

PR_WO2 - absolwent zna i rozumie źródła i istotę funkcji kontrolnej Sejmu

PR_WO3 - absolwent zna i rozumie proces kształtowania się polskich norm i instytucji funkcji kontrolnej,

PR_WO4 - absolwent zna i rozumie strukturę, sposób powstawania oraz funkcjonowania w praktyce mechanizmów kontrolnych, jak również relacje między tymi mechanizmami,

PR_WO6 - absolwent ma pogłębioną wiedzę na temat klasyfikowania mechanizmów kontroli i identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat,

PR_WO7 - absolwent ma pogłębioną wiedzę na temat metod i narzędzi, w tym technologii informacyjnych, służących realizacji funkcji kontrolnej Sejmu

Metody i kryteria oceniania:

PR_WO2 - absolwent zna i rozumie źródła i istotę funkcji kontrolnej Sejmu

na ocenę 2,0 - student nie zna i nie rozumie źródeł i istoty funkcji kontrolnej Sejmu

na ocenę 3,0 - student zna jedynie w podstawowym zakresie i w niewielkim stopniu rozumie źródła i istotę funkcji kontrolnej Sejmu

na ocenę 4,0 - student dobrze zna i w zadowalającym stopniu rozumie źródła i istotę fan akcji kontrolnej Sejmu

na ocenę 5,0 - student bardzo dobrze zna i rozumie źródła i istotę funkcji kontrolnej Sejmu

PR_WO3 - absolwent zna i rozumie proces kształtowania się polskich norm i instytucji funkcji kontrolnej Sejmu,

na ocenę 2,0 - student nie zna i nie rozumie procesu kształtowania się polskich norm i instytucji funkcji kontrolnej Sejmu,

na ocenę 3,0 - student zna jedynie w podstawowym zakresie i w niewielkim stopniu rozumie proces kształtowania się polskich norm i instytucji funkcji kontrolnej Sejmu,

na ocenę 4,0 - student dobrze zna i w zadowalającym stopniu rozumie proces kształtowania się polskich norm i instytucji funkcji kontrolnej Sejmu,

na ocenę 5,0 - student bardzo dobrze zna i rozumie proces kształtowania się polskich norm i instytucji funkcji kontrolnej Sejmu.

PR_WO4 - absolwent zna i rozumie strukturę, sposób powstawania oraz funkcjonowania w praktyce mechanizmów kontrolnych, jak również relacje między tymi mechanizmami,

na ocenę 2,0 - student nie zna i nie rozumie struktury, sposobu powstawania oraz funkcjonowania w praktyce mechanizmów kontrolnych, jak również relacje między tymi mechanizmami

na ocenę 3,0 - student zna jedynie w podstawowym zakresie i w niewielkim stopniu rozumie strukturę, sposób powstawania oraz funkcjonowania w praktyce mechanizmów kontrolnych, jak również relacje między tymi mechanizmami

na ocenę 4,0 - student dobrze zna i w zadowalającym stopniu rozumie strukturę, sposób powstawania oraz funkcjonowania w praktyce mechanizmów kontrolnych, jak również relacje między tymi mechanizmami

na ocenę 5,0 - student bardzo dobrze zna i rozumie strukturę, sposób powstawania oraz funkcjonowania w praktyce mechanizmów kontrolnych, jak również relacje między tymi mechanizmami

PR_WO6 - absolwent ma pogłębioną wiedzę na temat klasyfikowania mechanizmów kontroli i identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat,

na ocenę 2,0 - student nie ma wiedzy na temat klasyfikowania mechanizmów kontroli i identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat,

na ocenę 3,0 - student ma jedynie podstawową wiedzę na temat klasyfikowania mechanizmów kontroli i identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat,

na ocenę 4,0 - student wykazuje się dobrą wiedzą na temat klasyfikowania mechanizmów kontroli i identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat,

na ocenę 5,0 - student wykazuje się bardzo dobrą wiedzą na temat klasyfikowania mechanizmów kontroli i identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat,

PR_WO7 - absolwent ma pogłębioną wiedzę na temat metod i narzędzi, w tym technologii informacyjnych, służących realizacji funkcji kontrolnej Sejmu

na ocenę 2,0 - student nie zna i nie rozumie metod i narzędzi, w tym technologii informacyjnych, służących realizacji funkcji kontrolnej Sejmu

na ocenę 3,0 - student zna jedynie w podstawowym zakresie i w niewielkim stopniu rozumie metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące realizacji funkcji kontrolnej Sejmu

na ocenę 4,0 - student dobrze zna i w zadowalającym stopniu rozumie metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące realizacji funkcji kontrolnej Sejmu

na ocenę 5,0 - student bardzo dobrze zna i rozumie metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące realizacji funkcji kontrolnej Sejmu

Zakres tematów:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Geneza kontroli parlamentu wobec organów władzy wykonawczej.

2. Istota funkcji kontrolnej i jej ustrojowe znaczenie.

3. Zakres przedmiotowy funkcji kontrolnej.

4. Rola prawnoustrojowa Sejmu w zakresie wykonywania parlamentarnej

kontroli rządu.

5. Podstawy prawne funkcji kontrolnej.

6. Prawne formy wykonywania parlamentarnej kontroli działalności rządu i ich

stosowanie w praktyce.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia dydaktyczne przeprowadza się w ramach kontaktu synchronicznego, w którym studenci oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w nich w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, przy pomocy aplikacji Microsoft Teams –aplikacji opartej na chmurze, zawierającej zestaw narzędzi do współpracy zespołowej, wchodzącej w skład systemu Office 365 firmy Microsoft, pobranej ze strony office365.uksw.edu.pl. Dodatkowo, jako wsparcie ww. metody stosuje się kontakt asynchroniczny przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia, tj. transfer i wymiana wiedzy na platformie Moodle.

Kod umożliwiający dołączenie do zespołu na MS Teams:

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Ewelina Gierach 31/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.