Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Małe grupy społeczne WSR-NR-2D20
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Buller L., Influencja, Stalowa Wola 2008.

Machaj I., Małe struktury społeczne, Lublin 1999.

Szmatka J., Małe struktury społeczne. Wstęp do mikrosocjologii strukturalnej, Warszawa 1989.

Turowski J., Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 2011.

Materiały dydaktyczne zamieszczane na Platformie Moodle.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę, które jest sprawdzianem uzyskanej wiedzy, zdolności poprawnego rozumowania i umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.

Zaliczenie przedmiotu odbędzie się w formie on-line przy wykorzystaniu technologii informatycznych: Umailem oraz aplikacją MS Teams.

Student na zaliczenie przedmiotu przygotowuje pisemną pracę zaliczeniową na określony przez wykładowcę temat, następnie przy wykorzystaniu aplikacji MS Teams odbędzie się rozmowa w celu omówienia pracy zaliczeniowej i przekazania studentowi informacji o ocenie.

Zakres tematów:

1. Mikrosocjologia jako subdyscyplina socjologii (mikrosocjologia pośród innych działów socjologii, charakterystyka mikrosocjologii strukturalnej, typy struktur społecznych).

2. Małe grupy społeczne (pojęcie, klasyfikacja grup społecznych, teoria grupy pierwotnej, struktura grupy).

3. Procesy grupowe (więź społeczna, integracja społeczna, wspólne wartości).

4. Socjalizacja jednostki w małych grupach społecznych (pojęcie procesu socjalizacji, socjalizacja a stereotypy).

5. Pozycja, rola i status społeczny.

6. Relacje w małych grupach (jaźń i tożsamość, osobowość społeczna, postawy społeczne).

7. Metody i techniki badań w małych grupach (socjometria, obserwacja, eksperyment itp.).

8. Konflikt w małej grupie.

9. Style kierowania w małych grupach.

10. Teoria grupy odniesienia.

11. Grupa rówieśnicza jako mikrostruktury społeczno-wychowawcze.

12. Interakcje społeczne (pojęcie i rodzaje).

13. Komunikowanie w małych grupach.

14. Influencja w małych grupach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Leszek Buller 4/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)