Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza statystyczna ze wspomaganiem SPSS/PAWS Statistics WSE-SO-ASzWSPSS/PAWS
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 28
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

- Babbie, Earl, Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2008.

- Bedyńska, Sylwia; Brzezicka, Aneta (red.), Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii, SWPS ACADEMICA, Warszawa 2007.

- Górniak, Jarosław; Wachnicki, Janusz, Pierwsze kroki w analizie danych, SPSS Polska, Kraków 2008.

- Larose, Daniel T., Odkrywanie wiedzy w danych. Wprowadzenie do eksploracji danych, PWN, Warszawa 2008.

- Malarska, Anna, Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS, SPSS Polska, Kraków 2008.

- Nawojczyk, Maria, Przewodnik po statystyce dla socjologów, SPSS Polska, Kraków 2006.

- Żądło Tomasz; Wywiał, Janusz, Prognozowanie szeregów czasowych za pomocą pakietu SPSS, SPSS Polska, Kraków 2008.

- Griffith, Arthur, The Dummy’s Guide to Data Analysis Using SPSS, Wiley Publishing Inc. 2007.

- Gupta, Vijay, SPSS for Beginners, VJBooks Inc. 1999.

- Landau, Sabine and Everitt, Brian S., A Handbook of Statistical Analyses using SPSS, A CRC Press Company Boca Raton, London New York Washington, D.C. 2004.

- The SPSS Video Guide (CD-ROM) Mac & PC CloneCDimage.

- Manuale IBM SPSS.

Efekty uczenia się:

Student zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla socjologii, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące

Student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie socjologii, posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych

Student umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne

Udział w ćwiczeniach 30 godz.

Przygotowanie do testu: 20 godz.

Samodzielne wykonywanie zadań: 20 godz.

Konsultacje: 5 godz.

Suma godzin: 75=około 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach - możliwa jedna nieobecność;

Egzamin w formie testowej; Kolokwia, praca w grupach

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do zajęć

2. Edytory IBM SPSS – syntax, skrypty i autoskrypty, raport, proces przetwarzania danych i konwencje;

3. Wymiary danych i zmiennych. Porządek macierzy statystycznej i struktury zbioru danych – skale pomiaru statystycznego;

4. Interface – rozszerzenia i zbiory robocze oraz zewnętrzne;

5. Integracja, agregacja, filtrowanie zmiennych i obserwacji;

6. Rekodowanie i autorekodowanie danych;

7. Statystyka opisowa - miary tendencji centralnej, dyspersji, skośności, asymertia i koncentracja oraz m-estymatory, częstości rozkładu wartości zmiennej;

8. Statystyka opisowa - miary tendencji centralnej, dyspersji, skośności, asymertia i koncentracja oraz m-estymatory, częstości rozkładu wartości zmiennej; - kontynuacja

9. Tabele kontyngencji

10. Tabele kontyngencji - statystykę testu Chi kwadrat

11. Miary siły związku

12. Testy parametryczne – testy t-studenta

13. Testy parametryczne – testy t-studenta - kontynuacja

14. Raportowanie i wizualizacja danych

15. Powtórzenie materiału oraz ćwiczenia

Metody dydaktyczne:

Uczestnicy kursu nabywają umiejętności analizy danych statystycznych zarówno poprzez rozwiązywanie zadań oraz przeprowadzania analiz przy użyciu pakietu statystycznego SPSS.

Zajęcia prowadzone w formie hybrydowej: stacjonarnie oraz online z wykorzystaniem platformy MS Teams

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 119
Joanna Wróblewska-Skrzek 11/10 szczegóły
2 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 119
Joanna Wróblewska-Skrzek 9/9 szczegóły
3 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 119
Joanna Wróblewska-Skrzek 9/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.