Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury polskiej XIX w. WH-MU-I-2-HisKuXIX-C
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Flipped learning

Dyskusja

Prezentacje multimedialne

Zakres tematów:

Zajęcia dotyczą następujących zagadnień:

1. Kultura po klęsce: życie duchowe i artystyczne Polaków

2. Romantyczne postrzeganie świata i twórczości

3. Krajobraz romantyczny (zwrot do natury, pejzaż religijny)

4. Wizerunek wieszcza w kulturze

5. Architektura i sztuka 2 poł. XIX wieku

6. Jan Matejko – narracja historyczna w obrazach

7. Powieść w odcinkach: od kultury elitarnej do masowej

8. Fotografia jako sztuka

9. Początki kina niemego

10. Przełom modernistyczny 1890-1918

11. Stanisław Wyspiański – teatr modernistyczny

12. Jacek Malczewski - symbolizm w malarstwie polskim

13. Feliks Jasieński „Manggha” - nowatorska kolekcja sztuki

14. Muzea „narodowe” XIX w.

15. Muzea poświęcone wybranym XIX-wiecznym artystom, w tym sposób prezentacji życia i twórczości artysty w muzeach sztuki

Metody dydaktyczne:

Ocenianie ciągłe

Aktywność na zajęciach (udział w dyskusjach, systematyczna realizacja zadań)

Praca zaliczeniowa (prezentacja)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Elżbieta Sadoch 4/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)