Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja społeczna WNHS-ZDK2-KS
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aS5j_5awdxEguNIpDbtnaAkODaqFTtvQuhkYXANVrIlk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=da9aa190-6636-41ad-b76c-f4588717cf2a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Anusiewicz, J., Siciński, B., Język polityki a współczesna kultura polityczna. Język a Kultura, T.11, Wrocław, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1994.

Aronson E., Pratkanis A., Wiek propagandy, Warszawa 2003.

Banasik, A., Jak uwodzą politycy? Język marketingu politycznego w kampanii wyborczej ’97, Katowice 2002. Marketing polityczny – przywództwo, Warszawa, Towarzystwo Przyjaciół Nauk Społecznych, 2002, (książka + cd-rom).

Barthes R., Mit i znak. Eseje, Warszawa 1979.

Batorski D., Internet a nierówności społeczne, w: „Studia Socjologiczne” nr 2, Warszawa 2005

Bauman Z, Globalizacja, Warszawa 1999

Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000.

Bauman Z., Wieloznaczność nowoczesna. Nowoczesność wieloznaczna, Warszawa 1985.

Bednarczyk M., Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, Warszawa-Kraków 2001.

Bendyk E., Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci, Warszawa 2004

Benedikt A., Reklama jako proces komunikacji, Wrocław 2004.

Beylin, M., Dziennik kampanii wyborczej. Klapa' 95, Warszawa 1995.

Bobryk A., Spadkobiercy Teuta. Ludzie i media, Warszawa 2001

Bodio, T. (red.), Przywództwo polityczne. Studia politologiczne. T.5, Warszawa 2001.

Bogunia-Borowska M., Koncepcja marketingu społecznego, „Marketing i Rynek” 2001 nr 2.

Bolter D., Człowiek Turinga. Kultura Zachodu w wieku komputera, Warszawa 1990

Borucka, J., Skrzypiński, D., Polityka skuteczna. Marketingowa analiza sukcesu wyborczego, Wrocław 1995.

Bralczyk, J., O języku polskiej polityki lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, Warszawa 2003.

Brocki M., Język ciała w ujęciu antropologicznym, Wrocław 2001.

Burakowski K., Komunikowanie społeczne, Warszawa 1998.

Castells M., Galaktyka Internetu, Warszawa 2003

Chyła W., Szkice o kulturze audiowizualnej, Poznań 1998

Cialdini R. Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 1996.

Cichosz, M., (Auto)kreacja wizerunku politycznego na przykładach wyborów prezydenckich, Toruń 2003.

Cichosz, M., Herbut, R., Sroka, J., Wójta-Kempa, M., Oblicza wyborcy. Społeczne determinanty zachowań politycznych Dolnoślązaków, Wrocław 2001.

Cwalina W.; Falkowski A., Sondaże wyborcze - źródło informacji i wpływu, w: tenże, Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2006.

Cwalina, W., Telewizyjna reklama polityczna. Emocje i poznanie w kształtowaniu preferencji wyborczych, Lublin, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, 2000.

Deręgowski J. Spotkania z rzeczywistością wirtualną, w: Humanistyka przełomu wieków, red. J. Kozielecki, Warszawa 1999

Dijk van T. A. (red.), Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa 2001.

Dijk van T., Badania nad dyskursem, w: tenże, Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa 2001.

Dobek- Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 1999.

Dobek-Ostrowska B. (red.), Nauka o komunikowaniu: podstawowe orientacje teoretyczne, Wrocław 2001.

Dobek-Ostrowska B. (red.), Współczesne systemy komunikowania, Wrocław 1998.

Dobek-Ostrowska B.(red.), Teoria i praktyka propagandy, Wrocław 1997.

Dobek-Ostrowska B., Studia z teorii komunikowania masowego, Wrocław 1999.

Dobek-Ostrowska B., Media masowe a demokracja, w: tenże, Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem politycznym, Wrocław 2004.

Dobek-Ostrowska B., Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem politycznym, Wrocław 2004

Dobek-Ostrowska B., Nauka o Komunikowaniu, Wrocław 2004

Dobek-Ostrowska B., Teoria komunikowania publicznego i politycznego: wprowadzenie, Wrocław 2001.

Dobek-Ostrowska, B., Wiszniowski, R., Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Wrocław 2001.

Donghi A., Gesty i słowa: wprowadzenie do języka symbolicznego, Kraków 1999.

Drzycimski, A. (red.), Komunikatorzy. Wpływ Wrażenie Wizernek, Warszawa-Bydgoszcz 2000. Karwat, M., Sztuka manipulacji politycznej, Toruń 1999.

Dudek W. (red.), Teoria i praktyka masowego komunikowania, Katowice 1986.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składały się będą dwa elementy:

1. Punkty za aktywność uzyskane w części spotkania poświęconej analizie tekstów (możliwość uzyskania 0-2 punktu na spotkaniu - max. 18 punktów z całości zajęć).

2. Analiza socjologiczna napisana na temat zaproponowany przez prowadzącego zajęcia. Lista tematów przedstawiona zostanie na 3 spotkaniu.

Kryteria oceniania:

2 - praca nie zawierająca problemu badawczego, hipotezy, narracja pozbawiona następczości, brak konkluzji, niewielka bibliografia, błędne uźródłowienie

3 - praca zawiera problem badawczy i hipotezy, narracja pozbawiona następczości, brak konkluzji, niewielka bibliografia, błędne uźródłowienie

4 - praca zawierająca problem badawczy, hipotezy, narracja wynikowa, brak konkluzji, niewielka bibliografia, prawidłowe uźródłowienie

5 - praca zawierająca problem badawczy, hipotezy, narracja wynikowa, konkluzje, bibliografia, prawidłowe uźródłowienie

Zakres tematów:

I. Zajęcia wstępne: reguły gry obowiązujące wszystkich graczy;

II. Homogeneza – początki komunikacji – początki człowieczeństwa;

III. Modele procesu komunikowania: m. transmisji, m. ekspresji, m. rozgłosu, m. recepcji, m. syntetyczny;

IV. Antropologia, socjologia i psychologia komunikacji;

V. Analiza funkcjonowania mediów masowych;

VI. Komunikowanie publiczne i polityczne;

VII. Ikonosfera i reklama jako komunikaty współczesności;

VIII. Propaganda polityczna i marketing komercyjny;

IX. Społeczeństwo sieci i społeczeństwo [w] sieci;

X. Między perswazją a erystyką: o sztuce kłamstwa społecznego;

XI. Werbalność i niewerbalność języka;

XII. System komunikacji społecznej - aspekty ekonomiczne, polityczne i społeczne;

XIII. Teoria komunikacji społecznej, cz. 1;

XIV. Teoria komunikacji społecznej, cz. 1;

XV. Badania nad komunikowaniem

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala e-learning
Marcin Zarzecki 21/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.