Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy społeczne WSE-SO-SS
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 14
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: http://x65pwwk
Literatura:

Literatura podstawowa:

Luhman N., Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii, Kraków 2007;

Parsons T., Szkice z teorii socjologicznej, Warszawa 1972;

Turner J. H., Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 2005;

A. M. Kaniowski, A. Szahaj (red.), Wokół teorii krytycznej J. Habermasa, Warszawa 1987;

M. J. Szymański, Socjologia edukacji. Zarys problematyki, Kraków 2013;

J. Bielecka-Prus, Transmisja kultury w rodzinie i w szkole. Teoria Basila Bernsteina, Warszawa 2010;

Krzysztofa C. Matuszek, Systemy wojenne. Współczesne wojny w perspektywie teorii Niklasa Luhmanna, Kraków 2010

Kinga Lendzion, rozdz. Edukacja w społeczeństwie wielokulturowym, w: Dwa języki - dwa światy. Język francuski i malgaski w edukacji szkolnej na Madagaskarze, Warszawa 2019.

Lektury uzupełniające:

P. Mikiewicz, Społeczne światy szkół średnich. Od trajektorii marginesu do trajektorii elit, Wrocław 2005;

R. Meighan, Socjologia edukacji, Toruń 1993;

A. Kot, Racjonlaność komunikacyjna w teorii krytycznej J. Habermasa i jej implikacje w sferze edukacji, „Przegląd Pedagogiczny” 2(2015): 69-81;

Zakres tematów:

1. Systemy społeczne: najważniejsze pojęcia - rozróżnienie system a system społeczny, cechy systemów;

2. Edukacja:

– ujęcie systemowe: rola edukacji w społeczeństwie - edukacja a rozwój społeczny, kapitał społeczny;

- szkoła jako system społeczny;

3. System społeczny wg T. Parsonsa:

- działanie społeczne,

- system działania społecznego (system behawioralny, system osobowościowy, system społeczny, system kultury), niezbędniki funkcjonalne (AGIL);

- klasa szkolna w ujęciu Parsons'a

4. Teoria systemu społecznego J. Habermasa:

- socjologiczna teoria działania: działanie komunikacyjne i jego racjonalność;

- cele edukacji w ujęciu J. Habermasa;

5. System społeczny wg N. Luhmana:

- program naukowy N. Luhmana, problem kompleksowości i kontyngencji,

- system społeczny jako system autopojetyczny (granice systemu, system a środowisko systemu, rola komunikacji w systemie społ.),

- społeczeństwo jako najwyższy poziom analizy systemowej;

- socjalizacja i edukacja w teorii systemów autopojetycznych Niklasa Luhmanna

6. Edukacja w ujęciu:

- strukturalnego funkcjonalizmu (Durkheim, Parsons);

- konfliktowym – podejście Marksowskie, P. Bourdieu, R. Collins;

- interpretacyjnym;

- edukacja i język w teorii B. Bernsteina;

Metody dydaktyczne:

metody dydaktyczne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Kinga Lendzion 10/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.