Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Globalne procesy społeczne WSE-SO-GPS
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 23
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Ochocki A., 2010, Ludność świata – powinność i kapitał, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.

Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et spes, [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, "Pallottinum" Poznań, Wyd. III, n. 47.

Livi-Bacci M., 2017, A Concise History of World Population, Wiley Blackwell.

Stiglitz J.E., 2015, Cena nierówności. W jaki sposób dzisiejsze podziały zagrażają naszej przyszłości, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Piketty T., 2015, Ekonomia nierówności, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

Rawls J., 2013, Teoria sprawiedliwości, PWN, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy, wielokrotnego wyboru

Zakres tematów:

Zajęcia wprowadzające

Koncepcja pierwszego i drugiego przejścia demograficznego

Teoria ludności Alfreda Sauvy

Teoria dzietności Gary S. Becker’a

Podstawy rozwoju społecznego

Problem ubóstwa

Trwania życia ludzkiego

Proces starzenia się społeczeństw

Międzypokoleniowa redystrybucja dochodów

Prawa rodziny i dziecka

Rodzicielstwo a praca

Koszty utrzymania dziecka

Polityka społeczna wobec rodziny

Model polityki rodzinnej

Metody dydaktyczne:

Aktywne uczestnictwo na zajęciach;

Udział w dyskusjach;

Praca z tekstem;

Zajęcia prowadzone online na platformie MS Teams

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Joanna Wróblewska-Skrzek 11/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.