Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika przedsiębiorstw WSE-EKN-MGR-EkP
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przebiega dwuetapowo:

-przygotowanie i wygłoszenie prezentacji (zasady przygotowania prezentacji oraz zakres tematów umieszczone na platformie moodla) na platformie MS teams

- aktywne uczestnictwo w liczeniu zadań (wykładowca podaje treść zadania i daje czas na jego wyliczenie a następnie w ciągu 5 minut należy umieścić to zadanie w odpowiedniej zakładce na platformie moodla) - student zbiera punkty przez cały semestr, które będą doliczone do oceny ostatecznej. Zatem uzbierane podczas całego semestru punkty będą obniżały ocenę z prezentacji lub ją podwyższały. Brak nadsyłanych zadań lub nadesłanie wszystkich zadań źle rozwiązanych czyli, jeśli ktoś będzie miał 0 punktów z nadesłanych zadań a przygotuje prezentację to ocena maksymalna jaką może uzyskać z przedmiotu to 3,0

Jeśli ktoś nie przygotuje prezentacji w ściśle określonym terminie i nie wygłosi jej na platformie MS teams będzie odpowiadał ustnie z dowolnej literatury lub artykułów naukowych w plikach pdf - łącznie 100 stron (zgodnie z tematyką w sylabusie). Minimum 7 dni przed egzaminem ustnym student jest zobowiązany umieścić na platformie moodla (w odpowiedniej zakładce) zakres materiału z którego się uczył (skany literatury, artykuły pdf.

Jeśli ktoś nie przygotuje prezentacji i nie zdobędzie żadnych punktów z nadesłanych zadań będzie odpowiadał ustnie na platformie MS Teams przy włączonej kamerze (najpierw z części z zdań a potem z teorii)

Ocena 2,0 - Student nie zna podstawowych zagadnień związanych z ekonomiką przedsiębiorstw. Nie rozumie i nie potrafi analizować zjawisk dotyczących sektora przedsiębiorstw, nie posługuje się podstawowymi pojęciami a jego wiedza nie jest uporządkowana. Student zbyt często popełnia błędy, a jego wiedza i umiejętności są na niewystarczającym poziomie merytorycznym.

Ocena 3,0 - Student zna podstawowe zagadnienia związane z ekonomiką przedsiębiorstw. Rozumie i analizuje zjawiska dotyczące sektora przedsiębiorstw, posługuje się podstawowymi pojęciami jednak ta wiedza nie jest uporządkowana. Student często popełnia błędy, a jego wiedza i umiejętności są na dostatecznym poziomie merytorycznym.

Ocena 3,5 - Student zna podstawowe kategorie związane z ekonomiką przedsiębiorstw. Rozumie i analizuje zjawiska dotyczące sektora przedsiębiorstw, posługuje się podstawowymi pojęciami w stopniu zadowalającym. Student popełnia błędy, jednak jego wiedza i umiejętności są na akceptowalnym poziomie merytorycznym.

Ocena 4,0 - Student zna podstawowe kategorie związane z ekonomiką przedsiębiorstw. Rozumie i analizuje zjawiska dotyczące sektora przedsiębiorstw, posługuje się podstawowymi pojęciami w stopniu dobrym. Student może popełniać przy tym nieliczne błędy, jednak jego wiedza i umiejętności są na odpowiednim poziomie merytorycznym

Ocena 4,5 - Student zna podstawowe kategorie związane z ekonomiką przedsiębiorstw. Rozumie i analizuje zjawiska dotyczące sektora przedsiębiorstw, posługuje się podstawowymi pojęciami na wysokim poziomie. Student rzadko popełnia błędy. Jego wiedza i umiejętności są na wysokim poziomie merytorycznym.

Ocena 5,0 - Student zna podstawowe kategorie związane z ekonomiką przedsiębiorstw. Rozumie i analizuje zjawiska dotyczące sektora przedsiębiorstw, oraz bezbłędnie posługuje się podstawowymi pojęciami. Student nie popełnia błędów. Jego wiedza i umiejętności są na bardzo wysokim poziomie merytorycznym

Zakres tematów:

Zakresy tematów omówienie części teoretycznej i praktycznej dla każdego tematu

1. Procent prosty w obliczaniu lokat i kredytów dla przedsiębiorstw - przykłady i zadania

2. Analiza progu rentowności przedsiębiorstwa (wartościowy, ilościowy) - przykłady i zadania

3. Margines bezpieczeństwa działania przedsiębiorstwa - przykłady i zadania

4. Analiza wrażliwości - przykłady i zadania

5. Wyznaczanie wielkości granicznych (ceny, kosztów stałych i zmiennych) - przykłady i zadania

6. Dźwignia operacyjna, finansowa, połączona - przykłady i zadania

7. Wskaźniki finansowe - przykłady obliczania i interpretowania otrzymanych wyników (studia przypadków)

8. Teoretyczne aspekty efektywności - sposoby i metody pomiaru

9. Otoczenie przedsiębiorstwa

Metody dydaktyczne:

Platforma Moodle i MS Teams

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 17:35 - 19:05, sala e-learning
Magdalena Hryniewicka 21/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.