Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dzieje europejskiej kultury muzycznej cz. 2 WNHS-HS-DEKM2
Wykład monograficzny (WYK_MON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://3syub6k
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

JEDNA POZYCJA SPOŚRÓD DWÓCH:

B. Schaeffer, Dzieje muzyki, Warszawa 1983.

M. Kowalska, ABC Historii muzyki, Kraków 2001.

Efekty uczenia się:

WIEDZA.

W02 Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o wybranych problemach rozwoju sztuki europejskiej od starożytności po czasy współczesne; zna zaawansowaną terminologię oraz metody badawcze historii sztuki.

W03 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody analizy i interpretacji dzieł sztuki, ma uporządkowaną znajomość teorii i metodologii stosowanych w historii sztuki oraz zna jej najnowsze osiągnięcia.

W06 Ma uporządkowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach sztuki świata i jej powiązaniach z naukami humanistycznymi.

UMIEJĘTNOŚCI

U03 Potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki oraz wytwory kultury wizualnej, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem samodzielnie wybranych lub opracowanych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

U07 Posiada zaawansowaną umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym. Umie przygotować tekst naukowy z a

Metody i kryteria oceniania:

Test zamknięty z predefiniowanymi odpowiedziami.

Zakres tematów:

1. Klasycyzm - cechy muzyki

2. Szkoła Wiedeńska I

3. Epoka stanisławowska

4. Romantyzm - cechy muzyki

5. Romantyzm niemiecki (Schubert, Mendelssohn, Schumann, Weber, Wagner, Brahms, Bruckner, Strauss, Mahler)

6. Romantyzm włoski (Rossini, Donizetti, Puccini, Verdi)

7. Szkoły narodowe

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami konwersatorium

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Czesław Grajewski 17/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)