Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sztuka wystąpień publicznych WT-DKS-P-SW
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Kolokwium końcowe
Literatura:

Arystoteles, Retoryka-Poetyka, Warszawa 1988.

Korolko M., Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990.

Uwieść słowem czyli retoryka stosowana, Lichański J.Z. (red.), Warszawa 2003.

Retoryka, Skwara M. (red.), Gdańsk 2008.

Marcyński K., Klasyczna retoryka na współczesne czasy. Wybrane elementy kanonu retorycznego, w: Media w Kościele i Kościół w mediach. Edukacja medialna, dziennikarska i w zakresie public relations oraz zastosowania Web 2.0 w Kościele w Polsce, M. Przybysz, J. Kloch (red.), Katowice 2012, s. 127-160.

Efekty uczenia się:

EK nr 1 – posiada wiedzę na temat technik wizualnych funkcjonujących we współczesnej kulturze i potrafi aplikować ją do swoich wystąpień publicznych

EK nr 2 – potrafi interpretować współczesne zjawiska społeczne wykorzystując wiedzę o dziennikarstwie i mediach, ich historii oraz aplikować ją do wystąpień publicznych.

EK nr 3 – sprawnie posługuje się językiem polskim (szczególnie w wystąpieniach publicznych) i wybranym językiem obcym w mowie i piśmie na poziomie B2

EK nr 4 – potrafi wyrazić w sposób jasny i przekonywujący własne poglądy, pomysły, odezwy

EK nr 5 - zna zasady etyki zawodowej i współżycia społecznego oraz stosuje je w różnych sytuacjach społecznych, a przede wszystkich w wystąpieniach publicznych

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się aktywne uczestnictwo studenta w zajęciach, obecność (90%) – dopuszczalne są trzy (3) nieobecności w semestrze, oddanie projektów i ich zaprezentowanie pt. "wystąpienia publiczne o sobie” (1min), „mowa spontaniczna” (1min), mój ulubiony mówca lub arcyciekawy fragment publicznej mowy polityka (2min), arcyciekawe sformułowania (15 sformułowań), przygotowanie i zaprezentowanie mowy publicznej – w określonych przez prowadzącego terminach (5min) i kryteriach (mowa publiczna oparta na schemacie klasycznej mowy publicznej). O ocenie dobrej lub bardzo dobrej z przedmiotu decyduje suma uzyskanych punktów z wyżej opisanych projektów i ćwiczeń oraz obecności na zajęciach (według wyżej przedstawionych warunków).

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie w tematykę zajęć, zasady i ustalenie kontraktu zajęć – 2.10.2020

2. Zadanie nr 1: Wystąpienie publiczne o sobie (1 min. na jedną osobę): 9.10.2020

3. Zadanie nr 1: Wystąpienie publiczne o sobie (1 min. na jedną osobę) – cd. zajęć: 16.10.2020

4. Klasyczny plan mowy publicznej i jego adaptacja– 23.10.2020

5. Cechy dobrego mówcy. Słowo, głos, gest: 30.10.2020

6. Zadanie nr 2: Prezentacja projektu „mój ulubiony mówca” lub „arcyciekawy fragment publicznej mowy: 6.11.2020

7. Zadanie nr 2: Prezentacja projektu „mój ulubiony mówca” lub „arcyciekawy fragment publicznej mo : 13.11.2020

8. Zadanie nr 3: Prezentacja projektu „arcyciekawe sformułowania”: 20.11.2020

9. Radzenie sobie ze stresem: 27.11.2020

10. Zadanie nr 4: Spontaniczne wystąpienie publiczne na wylosowany na zajęciach temat : 4.12.2020

11. Zadanie nr 5: Prezentacja swojej mowy publicznej i jej ewaluacja (5 min. na jedną osobę): 18.12.2020

12. Zadanie nr 5: Prezentacja swojej mowy publicznej i jej ewaluacja (5 min. na jedną osobę): 8.01.2021

13. Zadanie nr 5: Prezentacja swojej mowy publicznej i jej ewaluacja (5 min. na jedną osobę): 15.01. 2021

14. Zadanie nr 5: Prezentacja swojej mowy publicznej i jej ewaluacja (5 min. na jedną osobę): 22.01.2021

15. Podsumowanie, zaliczenia: 29.01.2021

Metody dydaktyczne:

dyskusja, prezentacja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Krzysztof Marcyński 36/ szczegóły
2 każdy piątek, 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
Krzysztof Marcyński 41/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)