Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia prowadzenia e-badań WP-BGC-N-2-MPeB
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab708cace9b7648e4b3ca45986a096ccc%40thread.tacv2/conversations?groupId=79a3b582-2f4d-496f-a817-eeb5fa502228&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: link do zespołu https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab708cace9b7648e4b3ca45986a096ccc%40thread.tacv2/conversations?groupId=79a3b582-2f4d-496f-a817-eeb5fa502228&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

kod zespołu
4jhzaqd
Metody i kryteria oceniania:

EK1: charakteryzuje metodologię prowadzenia e-badań

Na ocenę 2 (ndst.) - nie potrafi scharakteryzować metodologii prowadzenia e-badań

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst.+) –charakteryzuje podstawowe pojęcia z zakresu metodologii prowadzenia e-badań

Na ocenę 4, 4,5 (db., db.+) - umie scharakteryzować metodologię prowadzenia e-badań w stopniu dobrym

Na ocenę 5 (bdb.) - umie scharakteryzować metodologię prowadzenia e-badań w stopniu bardzo dobrym, podaje odpowiednie przykłady

EK2: zna i wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu metodologii prowadzenia e-badań

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna żadnych pojęć z zakresu metodologii prowadzenia e-badań

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst.+) - wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu metodologii prowadzenia e-badań

Na ocenę 4, 4,5 (db., db.+) - umie wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu metodologii prowadzenia e-badań na poziomie dobrym

Na ocenę 5 (bdb.) - umie wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu metodologii prowadzenia e-badań na poziomie bardzo dobrym

EK3: potrafi wykorzystać narzędzia służące do przeprowadzenia e-badań. Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna żadnych narzędzi bibliometrycznych

Na ocenę 2 (ndst) – nie potrafi wykorzystać narzędzi służących do przeprowadzenia e-badań.

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst.+) - potrafi wykorzystać podstawowe narzędzia służące do przeprowadzenia e-badań.

Na ocenę 4, 4,5 (db., db.+) - potrafi wykorzystać narzędzia służące do przeprowadzenia e-badań. Na poziomie dobrym

Na ocenę 5 (bdb.) - potrafi wykorzystać narzędzia służące do przeprowadzenia e-badań na poziomie bardzo dobrym

EK4: wie jakie znaczenie w badaniach naukowych odgrywają e-badania i prawidłowa metodologia ich przeprowadzenia.

Na ocenę 2 (ndst.) - nie wie jakie znaczenie w badaniach naukowych odgrywają e-badania i prawidłowa metodologia ich przeprowadzenia.

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst.+) - wie jakie podstawowe znaczenie w badaniach naukowych odgrywają e-badania i prawidłowa metodologia ich przeprowadzenia, potrafi przy pomocy grupy dokonać ogólnej oceny wprowadzanych w nich zmian

Na ocenę 4, 4,5 (db., db.+) - wie jakie znaczenie w badaniach naukowych odgrywają e-badania i prawidłowa metodologia ich przeprowadzenia, potrafi dokonać oceny wprowadzanych w nich zmian przy pomocy grupy

Na ocenę 5 (bdb.) - wie jakie znaczenie w badaniach naukowych odgrywają e-badania i prawidłowa metodologia ich przeprowadzenia, potrafi samodzielnie dokonać oceny wprowadzanych w nich zmian na poziomie bardzo dobrym

EK5: potrafi samodzielnie dokonać oceny dostępnych rozwiązań i ich skuteczności podczas prowadzenia e-badań, również w języku obcym

Na ocenę 2 (ndst) – nie potrafi samodzielnie dokonać oceny dostępnych rozwiązań i ich skuteczności podczas prowadzenia e-badań, również w języku obcym

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst.+) - potrafi samodzielnie dokonać oceny dostępnych rozwiązań i ich skuteczności podczas prowadzenia e-badań, również w języku obcym na poziomie podstawowym

Na ocenę 4, 4,5 (db., db.+) - potrafi samodzielnie dokonać oceny dostępnych rozwiązań i ich skuteczności podczas prowadzenia e-badań, również w języku obcym na poziomie dobrym

Na ocenę 5 (bdb.) - potrafi samodzielnie dokonać oceny dostępnych rozwiązań i ich skuteczności podczas prowadzenia e-badań, również w języku obcym na poziomie bardzo dobrym

Zakres tematów:

1. informacje wstępne. zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami dot. prowadzenia badań naukowych

2. techniki badawcze online - podstawowe zasady, podział,

3. konstruowanie narzędzi do badań online

4. ankieta online

5. badania eksperymentalne prowadzone przez Internet

6. badania jakościowe prowadzone przez Internet

7. badania niereaktywne

8. możliwość mieszania technik badawczych

9. ocena badań realizowanych online

Metody dydaktyczne:

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK1 są: wykład informacyjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest prezentacja oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK2 są: wykład informacyjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest prezentacja oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK3 są: wykład informacyjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest prezentacja oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK4 są: wykład informacyjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest prezentacja oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK5 są: wykład informacyjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest prezentacja oraz ocenianie ciągłe.

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 zajęcia prowadzone są w ramach kontaktu synchronicznego przy pomocy aplikacji Microsoft Teams ze wsparciem kontaktu asynchronicznego, tj. z wykorzystaniem narzędzi platformy e.uksw (Moodle)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Natalia Niklińska 12/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.