Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fundamental catechetics WT-DTE-WJFC
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

General Directory for Catechesis (1971, 1997, 2020).

E. Alberich, J. Vallabaraj, Communicating a faith that transforms : a handbook of fundamental catechetics, Bangalore 2004.

J. Ratzinger, Gospel - Catechesis - Catechism, San Franciso 1997.

F.D. Kelly, The Mystery we proclaim, Boston 1999.

G. Mayers, Listen to the desert, Amarillo 1996.

A. Dulles, Models of revelation, New York 1992.

M. Cortez, Theological anthropology, London 2010.

P.Phan, Mission and catechesis, 2006.

Efekty uczenia się:

KNOWLEDGE:

1. The student knows what fundamental catechetics do and is able to discuss its main issues.

2. The student identifies contemporary discourses on the nature of catechesis.

SKILLS:

3. The student is able to combine catechetical issues with biblical content.

4. The student is able to distinguish catechesis from evangelization and teaching religion at school.

COMPETENCES:

5. The student discusses the role and significance of catechesis in the christian development.

6. The student is familiar with contemporary catechetical trends.

Metody i kryteria oceniania:

to grade 5: the student is freely familiar with the issues of catechetics and its contemporary trends, and identifies problems that he can solve.

to grade 4: the student knows what fundamental catechetics is and what they do, and can combine catechetical and biblical knowledge.

to grade 3: the student understands the essence of fundamental catechetics and can distinguish catechesis, evangelization and teaching religion at school.

to grade 2: the student has serious problems with understanding what catechesis, evangelization is and what issues are part of fundamental catechetics.

ECTS 4:

lecture (30 h) + preparing of project and presentation (30 h) + reading of literature (60 h) = 120 h (4 ECTS).

Two absences allowed

Zakres tematów:

1. Fundamental catechetics: definition, interdisciplinarity, documents.

2. The content of the catechesis: The mystery of God and the Church.

3. The Bible and liturgy in catechesis.

4. Catechism - catechisms.

5. Aims and tasks of catechesis.

6. The human person as the subject of catechesis.

7. Upbringing - formation - teaching - initiation.

8. Catechesis in parishes and Christian communities / movements.

9. Contemporary models of catechesis.

10. Language in catechesis.

11-14. Presentation of projects (students).

15. Catechesis and culture.

Metody dydaktyczne:

method of lecture, project and conversation.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Dariusz Kurzydło 6/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)