Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nicodemus: a Disciple Liberated by the Cross of the Christ from the Darkness of Fear and Disbelief WT-DTE-WJNAD
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: 2020/21_L|WT-DTE-WJNAD|WYK
Access CODE: aod9x6j
Literatura:

Chosen bibliography:

1) GROCHOWSKI Z., „Nicodemus. A Disciple Liberated by the Cross of the Christ from the Darkness of Fear and Disbelief”, The Biblical Annals 10/4 (2020) 637-676.

2) BARRETT C.K., The Gospel According to St. John. An Introduction with Commentary and Notes on the Greek Text, London 1955.

3) BERNARD J.H., A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to St. John, International Critical Commentary 63, Vol. II, Edinburgh 1928.

4) BROWN R.E., The Gospel According to John (I-XII), Anchor Bible 29; Garden City NY 1966.

5) BROWN R.E., The Gospel According to John (XIII-XXI), Anchor Bible 29a; Garden City NY 1970.

6) BROWN R.E., The Death of the Messiah. From Gethsemane to the Grave. A Commentary on the Passion Narratives in the Four Gospels, Vol. 1 and 2, New York NY – London – Toronto – Sydney – Auckland 1994.

7) KEENER C.S., The Gospel of John. A Commentary, Vol. II, Peabody Ma 2003.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

EK 1- Student ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu teologii biblijnej (TMA_W05).

W zakresie umiejętności:

EK 2 - Student posiada umiejętności badawcze w zakresie teologii, obejmujące zwłaszcza analizę tekstów biblijnych i teologicznych, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów (TMA_U02).

W zakresie kompetencji społecznych:

EK 3: Student posiada umiejętność interpretowania podstawowych źródeł teologicznych, z wykorzystaniem tekstów obcojęzycznych (TMA_U04).

Opis ECTS:

Aktywny udział w zajęciach: 30 godz.

Praca własna studenta po zajęciach: 30 godz.

Razem: 60 godz. = 2 ECTS

(wykład anglojęzyczny: dane należy pomnożyć przez 2).

Metody i kryteria oceniania:

Methods of evaluation:

Presence on lectures (2020/21_L|WT-DTE-WJNAD|WYK Access CODE: aod9x6j).

Oral exam at the end of semester.

Zakres tematów:

Classes will include the following thematic blocks:

1. General (short) introduction to the Gospel of St. John.

2. "Nicodemus" in Extra Biblical Jewish Literature.

3. Nighttime Encounter between Nicodemus and Jesus (John 3:1-21).

4. Nicodemus' Reaction to False Accusation of Jesus (John 7:45-53).

4a. Negative Assessment

4b. Positive Answer

5. Interment of Christ (John 19:38-42)

5a. Was Nicodemus Jesus' Disciple?

5b. Profession of Faith in Jesus, the Eternal Messiah-King

5c. Nicodemus: Hero or Villain? (Negative and Positive Appraisal)

5d. The Exaltation of Jesus as the Moment of Birth and Emergence of Disciples

Metody dydaktyczne:

The basic didactic methods for these classes are: informative lecture, problem lecture and seminar lecture. The learning outcomes will be verified at the end of the semester during the oral exam.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Zbigniew Grochowski 4/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)