Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia polityczna WSE-BW-GP
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad7ea45ea7653485a95d6544b74d244cc%40thread.tacv2/conversations?groupId=f7f4ac79-988f-48ca-9679-97fcf41fd5c2&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: W roku akademickim 2020/2021, w związku z sytuacją pandemiczną, do odwołania, wykład prowadzony jest zdalnie za pośrednictwem programu MS TEMAS oraz uczelnianej platformy Moodle.

Adres do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad7ea45ea7653485a95d6544b74d244cc%40thread.tacv2/conversations?groupId=f7f4ac79-988f-48ca-9679-97fcf41fd5c2&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

S. Otok, Geopolityka, PWN, 2007.

J. Bartosiak, Rzeczpospolita między lądem a morzem. O wojnie i pokoju, Zona Zero, Warszawa, 2018.

H. Kissinger, Porządek światowy, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2017.

N. Ferguson, Cywilizacja. Zachód i reszta, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2013.

S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Muza, Warszawa 1997.

L. Moczulski, Geopolityka, potęga w czasie i przestrzeni, Zona Zero, Warszawa 2019.

Sun Tzu, Sun Pin, Sztuka wojny, Helion Gliwice, 2013.

Tukidydes, Wojna peloponeska, Czytelnik, Warszawa, 1988.

S. Sowiński, Przyszłość państwa narodowego, w: Przegląd Zachodni, 3 (316) 2005.

Rocznik statystyczny.

Efekty uczenia się:

Zasadnicze efekty kształcenia których osiągnięcie zakłada wykład to:

1. Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu klasycznych wybranych koncepcji geopolitycznych (od XIX do XXI) wieku, która pozwala samodzielnie analizować panoramę geopolityczną współczesnego świata.

2. Nabycie podstawowej wiedzy na temat wybranych geomorfologicznych atrybutów współczesnego państwa takich jak wielkość i kształt jego terytorium czy dostęp do surowców energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań współczesnej Polski.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z wykładu jest tożsama z oceną z pisemnego zaliczenia wykładu.

Zaliczenie ma formę pisemną otwartą (samodzielna odpowiedź na pytania). W roku 2021 zaliczenie prowadzone (planowane) jest zdalnie, za pośrednictwem uczelnianej platformy Moodle.

Zaliczenie obejmuje wiedzę z wykładu (2-3 otwarte pytania), oraz wiedzę przygotowaną samodzielnie (jedno otwarte pytanie).

Warunkiem otrzymania oceny dostatecznej jest zdobycie połowy punktów możliwych do zdobycia.

Warunkiem otrzymania oceny dobrej jest zdobycie 70% punktów możliwych do zdobycia.

Warunkiem otrzymania oceny bardzo dobrej jest zdobycie 90% punktów możliwych do zdobycia.

Zakres tematów:

W trakcie wykładu planuje się podjąć zagadnienia takie jak:

1.Geografia polityczna jako nauka.

-----------Część geopolityczna-----------------------------------

2.Narodziny geopolityki niemieckiej. (F. Ratzel, R. Kjellen) i anglosaskiej (A. 3.Mahan. H. Mackinder, A. Seversky).

4.Geopolityka okresu „zmiennej wojny”.

5.Przełom geopolityczny roku 1989.

6.Koncepcja „Końca historii” (F. Fukuyama).

7.Koncepcja „Wielkiej szachownicy” i przywództwa USA (Z. Brzeziński).

8.Koncepcja „Zderzenia cywilizacji” (S. Huntington).

9.Trudne relacje USA–Unia Europejska (R. Kagan).

10.Koncepcja „Ładu międzynarodowego” XXI w. (H. Kissinger).

11.Rywalizacja Chiny–USA

-----------Część geograficzno polityczna -----------------------------------

12.Czynniki decydujące o potencjale geopolitycznym współczesnych mocarstw.

13.Terytorium, granica, stolica - jako atrybuty geograficzne państwa.

14.Narodowy kształt państwa.

15.Surowce energetyczne jako potencjał geopolityczny współczesnych państw.

16.Bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Metody dydaktyczne:

Główną metodą stosowaną na zajęciach jest klasyczny wykład akademicki.

W ramach pracy samodzielnej studenci:

- utrwalają wiedzę ze szkoły średniej nt. mapy politycznej Europy oraz znajomości nazw stolic wybranych państw świata.

- zapoznają się z lekturą: Tzu Sun, Sztuka wojny, wydawnictwo Helion, Gliwice 2013 (lub inne wydania).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Sławomir Sowiński 67/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)