Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ewaluacja i audyt WSE-SO-EiA
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

większość literatury jest dostępna on-line (wyszukiwanie przez Google)

1. Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki, red. K. Olejniczak, B. Kozak, B. Lendzion, Warszawa 2008.

2. "Analiza semiotyczna pojęcia smart, inteligentne specjalizacje oraz zmieniających się kodów przedsiębiorczości dla PARP" - Wstęp do analizy semiotycznej (roz. 1) i Analiza pojęcia "przedsiębiorczość" (roz.5), https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2018_poir_analiza_semiotyczna.pdf

3. (R)ewaluacja 2. Wiedza w działaniu, red. A. Haber, K. Olejniczak, Warszawa 2014 (roz. Rozdział I s. 13-25, 35-39), https://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21945.pdf

4. Jak napisać raport ewaluacyjny? R. Szarfenberg,

http://rszarf.ips.uw.edu.pl/ewalps/dzienne/jaknapisac.pdf

5. Piaszczyk A., Audyt a kontrola – porównanie, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” nr 333 (2017), s. 150-161.

6. Jak ewaluaować i monitorować efekty projektów sektora B+R i szkolnictwa wyższego?, red. P. Kościelecki,B. Warzybok, Warszawa 2011.

7. Kontrola, kontroling i audyt w zarządzaniu, red. B. R. Kuca, Warszawa 2006 ( roz. P.W.Kisiel, Audyt wewnętrzny elementem Nowej Administracji).

8. Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym, red. J. Przybylska, Warszawa 2010 (roz. 1 i 2).

9. Polak K., Żurawicka-Koczan, Podejście semiotyczne w ocenie interwencji publicznych, w: Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu rozwojem, red. A. Haber, M. Szałaj, Warszawa 2010, s. 125-138.

10. Olejniczak K., Ewaluacja jako narzędzie zarządzania w sektorze publicznym, w: Rozwój, region, przestrzeń, red. G. Gorzelak, A. Tucholska, Ministerstwo Rozwoju Regional-nego, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW (EUROREG),s. 363–365, http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/1191/uw_rozwojregionprzestrzen_ocr_408_s.pdf

11. Olejniczak K., Wprowadzenie do zagadnień ewaluacji, w: Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki, red. K. Olejniczak, B. Kozak, B. Lendzion, Warszawa 2008. (roz. 1.1., rozdział 6 pkt. 7 i 8.), http://rszarf.ips.uw.edu.pl/ewalps/teksty/olejniczak_podrecznik.pdf

12. Wójcik P., Techniki projekcyjne w badaniach ewaluacyjnych, w: Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu rozwojem, red. A. Haber, M. Szałaj, Warszawa 2010, s. 107-124.

13. Pawlak, M. (2006). Zarządzanie projektami. Wydawnictwo Naukowe PWN.

14. Standardy IIA (https://www.iia.org.pl/o-nas/standardy) i PTE (http://pte.org.pl/wp-content/uploads/2015/08/Standardy_ewaluacji_PTE.pdf)

literatura uzupełniająca:

1. Maison D., Możliwości i przesłanki do wykorzystania badań fokusowych w ewaluacji, w: Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu rozwojem, red. A. Haber, M. Szałaj, Warszawa 2010, s. 91-106. (w załączeniu).

2. Trutkowski C., O uwarunkowaniach stosowania metod jakościowych w badaniach społecznych i ewaluacyjnych, w: Środowisko i warsztat ewaluacji, red. A.Haber, M. Szałaj, PARP, Warszawa

3. Widła Ł. Zastosowanie metod ilościowych w ewaluacji, w: Teoria i praktyka w ewaluacji. Podręcznik akademicki., red. K. Olejniczak, B. Kozak, B. Lendzion, Warszawa 2008.

4. Trzciński R., Wykorzystanie techniki propensity score matching w badaniach ewaluacyjnych, Warszawa 2009 (s.11 – 12; 29-33), https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/6873.pdf

5. Zarządzanie strategiczne rozwojem, red. J. Górniak, S. Mazur, Warszawa 2012. (roz. XI), http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/1206/zarzadzanie_strategiczne_rozwojem.pdf

6. Ornacka K., Ewaluacja : między naukami społecznymi i pracą socjalną, Wydawnictwo UJ: Kraków 2003.

Zakres tematów:

1. Specyfika ewaluacji (ewaluacja a nauki społeczne, koncepcje, typologia, funkcje)

2. Charakterystyka działalności projektowej, zarządzania projektami, znaczenie ewaluacji i audytu dla projektów

3. Ciąg logiczny w działalności projektowej i miejsce ewaluacji i audytu

4.-5. Organizacja badania ewaluacyjnego i jej fazy

6. Raport ewaluacyjny – konstrukcja i znaczenie

7.-10. Wybrane metody badawcze stosowane w ewaluacji: projekcyjne, eksperymentalne i quasieksperymentalne, semantyczne, badania fokusowe, analizy behawioralne, tajemniczy klient,

11. Porównanie narzędzi weryfikujących efekty programów - ewaluacja i audyt

12.Standardy IIA (audyt wewnętrzny) i PTE (ewaluacja)

13.. Audyt wewnętrzny – podstawa prawna i jego rola

14. Narzędzia audytu

15. Audyt wewnętrzny jako element Nowego Zarządzania

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Katarzyna Uklańska 10/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.