Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia tworzenia zbiorów i kolekcji (od starożytności do XIX w.) WH-MU-I-2-HistZbio-C
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się osiągane są na drodze ćwiczeniowo-praktycznej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy osiągane są metodami podającymi (pokaz, opis i analiza wystawy, materiały udostępniane on-line)

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności osiągane są metodami aktywizującymi (dyskusja, twórczego rozwiązywania problemów, prezentacja)

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych osiągane są metodami praktycznymi (pokaz, doświadczenie, praca pisemna)

Metody i kryteria oceniania:

METODY

opis i analiza wybranego depozytu; dyskusja; obserwacja pracy na zajęciach; prezentacja multimedialna; praca pisemna na zadany temat

Na ocenę końcową składają się:

30% aktywny udział w zajęciach (wypowiedź ustna, systematyczne wykonywanie zadań, kart pracy itp.)

30% prezentacja (opracowanie zagadnienia)

40% praca pisemna (opis zbioru)

Metody dydaktyczne:

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są metodami i narzędziami pracy na odległość (nauczanie zdalne):

- synchroniczne - przy wykorzystaniu łączenia on-line

- asynchroniczne - przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania

- synchronicznie ze wsparciem kontaktu asynchronicznego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala e-learning
Elżbieta Sadoch 5/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.