Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stratyfikacja społeczna WSE-PS-SS
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: Kod do zajęć 5azjyxy
Zajęcia odbywają się za pomocą aplikacji MsTeams. Ich uzupełnieniem są zadania na platformie moodle oraz ewentualne zadania umieszczane w aplikacjach Microsoft Office.
Literatura:

H. Domański, Struktura społeczna, Warszawa 2007

Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce, (red.) H. Domański, Warszawa 2008

H. Domański, Klasy społeczne, grupy zawodowe, organizacje gospodarcze: struktura społeczna w krajach rozwiniętego kapitalizmu, Warszawa 1991.

Uwarstwienie a rozwój społeczny. Wybór pism, oprac. Jan Ostaszewski, Szkoła nauk politycznych i społecznych, Londyn 1964.

Jonatan. H. Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Wydawnictwo Zysk i S-ka 1994.

M. Pohoski, Ruchliwość społeczna a nierówności społeczne, „Kultura i Społeczeństwo” nr 27/1986.

H. Domański, Na progu konwergencji. Stratyfikacja społeczna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 1996.

A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa, Poznań 2003.

Podziały klasowe i nierówności społeczne. Refleksje socjologiczne po dwóch dekadach realnego kapitalizmu w Polsce, red. P. Żuk, Warszawa 2010.

P. Ruszkowski A. Przestalski, P. Maranowski, Polaryzacja światopoglądowa społeczeństwa polskiego, a klasy i warstwy społeczne, Warszawa 2020.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student posiada pogłębioną wiedze na temat stratyfikacyjnego układu struktur społecznych, zna czynniki, które go generują oraz mają istotne znaczenie dla jego charakteru.

Opisuje struktury społeczne w ich aspekcie stratyfikacyjnym, wskazując na ich dynamikę.

Ponadto wyjaśnia zróżnicowanie społeczne uwzględniając perspektywę humanistyczną (człowieka jak podmiot kultury i życia zbiorowego).

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE

Student potrafi analizować układ stratyfikacyjny struktur społecznych, korzystając z teorii socjologicznych i dorobku empirycznego socjologii. Potrafi posługiwać się stosowną terminologią do opisu zróżnicowania społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin z materiału przedstawionego przez wykładowcę na wykładzie.

Zaliczenie wykładu ma formę egzaminu z materiału przedstawionego na wykładzie. Zaliczenie to udzielenie właściwej odpowiedzi na co najmniej 60% pytań postawionych na egzaminie.

Szczegółowe kryteria oceniana podane są na wykładzie.

Zakres tematów:

1. Stratyfikacja – ujęcia, rozumienia, systemy stratyfikacji

2. Stratyfikacja w ujęciu klasyków socjologii

3. Analiza stratyfikacji – klasy (K. Marks, M. Weber, W. L. Warner, E. O. Wright, P. Bourdieu)

4. Klasy, śmierć klas, funkcjonalna i ewolucyjna teoria stratyfikacji

5. Klasa wyższa, średnia, robotnicza, chłopska – wczoraj i dziś

6. Underclass

7. Merytokracja

8. Płeć i stratyfikacja

9. Religia i stratyfikacja

10. Stratyfikacja etniczna

11. Zróżnicowanie społeczno-zawodowe

12. Zróżnicowanie edukacyjne

13. Ruchliwość społeczna

14. Prestiż społeczny

15. Podsumowanie

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, egzamin.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala e-learning
Wojciech Klimski 15/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.