Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia ekonomii społecznej WSE-PS-WZES
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/Og%C3%B3lny?threadId=19:a7cdcf923ed14724a5059fb582665140@thread.tacv2&ctx=channel
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: 2020/21_L|WSE-PS-WZES|KON
https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/Og%C3%B3lny?threadId=19:a7cdcf923ed14724a5059fb582665140@thread.tacv2&ctx=channel
Literatura:

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Biblioteka Ekonomii Społecznej i Solidarnej, Warszawa 2019.

Wokół ekonomii społecznej, red. M. Frączek, J. Hausner, S. Mazur, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2012.

Becker Gary S., Murphy Kevin M, Ekonomia społeczna, Kurhaus Publishing, 2016.

Hausner J. (red.), Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, MSAP UEK, skrypt 2, Kraków 2008.

Karwacki A., Kaźmierczak T., Rymsza M., Reintegracja. Aktywna polityka w praktyce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2014.

Wygnański J.J.(red.), Przedsiębiorstwo społeczne. Antologia kluczowych tekstów, FISE, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Student zna uwarunkowania prawne, instytucjonalne i społeczno-gospodarcze podmiotów ekonomii społecznej oraz funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych.

W sferze wiedzy studenci będą posiadać wiedzę o instytucjach ekonomii społecznej i zjawisku przedsiębiorczości społecznej oraz na temat praktyki ekonomii społecznej i przykładów dobrych praktyk w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego.

W sferze umiejętności studenci będą rozumieć funkcje i uwarunkowania działań w zakresie ekonomii społecznej/ i przedsiębiorczości społecznej jako instrumentów rozwiązywania problemów społecznych.

Opis ECTS:

obecność na zajęciach: 30 godzin

przygotowanie referatu wraz z prezentacją: 20 godzin

studiowanie literatury: 20 godzin

przeprowadzenie analiz: 10 godzin

konsultacje: 10 godzin

Suma godzin: 90 [90:30(25)=3]

Liczba ECTS: 3

Wymagana jest obecność na zajęciach (dopuszcza się możliwość dwóch nieobecności).

Metody i kryteria oceniania:

1. Obowiązkowa obecność na zajęciach (dopuszcza się możliwość dwóch nieobecności niezależnie od przyczyny).

2. Ocena merytoryczna wygłoszonego i oddanego referatu.

3. Ocena przygotowanej prezentacji multimedialnej.

Zakres tematów:

Geneza powstania starej i nowej ekonomii społecznej

Ekonomia społeczna - zarys problematyki: definicje, funkcje, uwarunkowania prawne i organizacyjne

Kierunek rozwoju ekonomii społecznej

Ekonomia społeczna a rozwój usług społecznych

Podmioty ekonomii społecznej:

- przedsiębiorstwa społeczne;

- podmioty reintegracyjne: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej;

- jednostki zatrudnienia socjalnego: Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej.

Dobre praktyki w obszarze ekonomii społecznej. Przykłady wykorzystania instrumentów ekonomii społecznej w rozwiązywaniu problemów wykluczenia społecznego.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

=> wykład informacyjny i konwersatoryjny.

=> metoda problemowa;

=> burza mózgów;

=> metoda "kuli śnieżnej;

=> referat wraz prezentacją;

=> indywidualna lektura tekstów;

=> dyskusja;

Wykorzystanie technik na odległość w kontakcie synchronicznym.

Studenci zobowiązani są do korzystania z udostępnianych materiałów online z poszanowaniem praw własności intelektualnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Elżbieta Bojanowska 10/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.