Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technika wystąpień publicznych WH-FP-M-I-2-TechWys
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Aubin C., Modlitwa ciała, Poznań 2007.

Ciecierksa-Zajdel B., Trening głosu. Praktyczny kurs dobrego mówienia, Warszawa 2012.

Kazimierski L., Sztuka wystąpień publicznych, Warszawa 2013.

Leathers D. G., Komunikacja niewerbalna, Warszawa 2007.

Linklater K., Uwolnij swój głos. Tworzenie obrazów w pracy nad głosem i mową, Kraków 2012.

McKay, M. Davis, P. Fanning, Sztuka skutecznego porozumiewania się. Praca. Rodzina. Zabawa, Gdańsk 2010.

Morreale, S.P., Spitzberg, B. H., Barge, J.K., Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, Warszawa.

Morschitzky H., Lęk przed porażką, Poznań 2008

Stewart J. (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2008.

Wiszniewski A., Sztuka mówienia, Katowice 2003.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych są osiągane za pomocą metody eksponującej (symulacja), dyskusji, metody projektu indywidualnego. Weryfikacja efektów ma postać oceny opisowej indywidualnych postępów uczestnika kursu przeprowadzanej na podstawie analizy nagrania wystąpienia uczestnika.

Zakres tematów:

1. Indywidualna diagnoza i cele warsztatowe.

2. Co się składa na skuteczny przekaz? Elementy wystąpienia.

3. Przykładowe wystąpienia publiczne: studium przypadku.

4. Przygotowanie wystąpienia: planowanie – opracowanie – realizacja.

5. Struktura wystąpienia.

6. Język wystąpienia.

7. Pomoce.

8. Relacja: mówca – audytorium.

9. Trema. Emocje. Swoboda mówcy.

10. Pozawerbalne aspekty wystąpienia: postawa, wzrok, gest, mimika.

11. Głos.

12. Dykcja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Joanna Zaucha 20/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.