Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do opery włoskiej WH-FW-M-I-2-WstOper
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adda9b751079b4fcdafc10b1ffd457963%40thread.tacv2/conversations?groupId=6a04163e-dae5-4830-8b5f-669f68535c84&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

J. Miszalska, M. Surma-Gawłowska, 'Historia teatru i dramatu włoskiego od XIII do XVIII wieku, Universitas, Kraków 2008

P. Kamiński, 'Tysiąc i jedna opera', PWM, Kraków 2008 (lub inne wydanie)

D.J. Grout, 'Breve storia dell'opera', Rusconi Libri, Milano 1995

G. Montecchi, 'Una storia della music'a, Rizzoli, Milano 1998

M. Baroni et all., 'Storia della musica', Einaudi, Torino,1988

'Musicalia. Annuario internazionale di studi musicologici': Teatro dell'arte, commedia dell'arte, opera in musica, 8 - 2011, Fabrizio Serra Editore, Pisa - Roma 2019

V. Coletti, 'Da Monteverdi a Puccini. Introduzione all'opera italiana', Einaudi, Torino 2003, 2017

L. Bianconi, Il teatro d'opera in Italian, Il Mulino, Bologna 1993

I. Bonomi 'Il docile idioma: l'italiano linga per musica: La diffusione dell'italiano nell'opera e la questione linguistico-musicale dal Seicento all'Ottocento', Bulzoni, Roma 1998

Opery obowiązkowe:

Monteverdi 'L'Orfeo', Vinci, 'Artaserse', Vivaldi, 'Orlando Furioso', Mozart 'Don Giovanni'

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach

Zaliczenie: ustny komentarz do wybranego (wylosowanego i wysłuchanego) fragmentu opery (aria, duet...): kompozytor, epoka, cechy charakterystyczne.

Zakres tematów:

1. Introduzione

2. La Camerata Fiorentina, le origini dell’opera, il "recitar cantando”

3. Monteverdi

4. Compositori, la struttura e l'organizzazione dell'opera del barocco

5. Il fenomeno dei castrati

6.La voce umana - le voci umane - il cuore dell'opera

7. Il pasticcio. I libretti.

8. Metastasio

9. Mozart e Da Ponte a cavallo delle epoche

10. Rossini (ascolto del “Barbiere”)

11. Donizetti e Bellini (ascolto di “Lucia” e “Norma”)

12. Verdi (“Va’ pensiero” dai “Lombardi” e frammenti di “Traviata”)

13. Verdi c.d. (“Rigoletto”)

14. Puccini (“Tosca” e frammenti di “Turandot”)

15. Mascagni (“Cavalleria rusticana”) e Leoncavallo (“Pagliacci”)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Joanna Pietrzak-Thebault, Leonardo Masi 14/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)