Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca z uczniem obcojęzycznym w polskiej szkole WH-FP-SP-II-2-PrUcOb
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Do wyboru :

http://jows.pl/artykuly/pomoce-montessori-w-nauczaniu-jezyka-polskiego-jako-obcego

http://jows.pl/artykuly/o-lekturze-wiersza-ta-sama-plyta-janusza-st-pasierba-na-lekcjach-jezyka-polskiego-jako-obce

http://jows.pl/artykuly/czego-potrzebuje-wspolczesna-szkola-wielokulturowa-polszczyzna-jako-jezyk-szkolnej-edukacji

http://jows.pl/artykuly/mediacja-inteligencja-emocjonalna-i-nvc-w-poszukiwaniu-rozwiazan

http://jows.pl/artykuly/konflikty-w-pracy-nauczycieli-jezykow-obcych

http://jows.pl/content/wspieranie-rozwoju-kompetencji-r%C3%B3%C5%BCnoj%C4%99zycznych-i-mi%C4%99dzykulturowych-w-klasie-szkolnej

http://jows.pl/artykuly/eireemigracyjny-jezyk-polski

http://jows.pl/content/r%C3%B3%C5%BCnoj%C4%99zyczno%C5%9B%C4%87-w-edukacji-szkolnej-%E2%80%93-wnioski-z-wizyty-studyjnej

http://jows.pl/artykuly/uczen-z-doswiadczeniem-migracyjnym-w-szkole-polskiej-i-irlandzkiej

http://jows.pl/artykuly/wielojezyczni-uczniowie-gdzie-jest-ich-miejsce-w-polskiej-szkole

http://jows.pl/artykuly/%E4%BD%A0%E5%A5%BD%E6%B3%A2%E5%85%B01-chinscy-uczniowie-w-polskiej-szkole

http://jows.pl/artykuly/potrzeby-jezykowe-uczniow-przybywajacych-z-zagranicy-w-zakresie-nauczania-jezyka-polskiego

http://jows.pl/artykuly/jezyk-polski-%E2%80%93-swoj-czy-obcy-o-wyzwaniach-jezykowych-dzieci-powracajacych-z-emigracji

http://jows.pl/artykuly/czy-mozliwe-jest-jednoczesne-cwiczenie-slownictwa-gramatyki-i-sprawnosci-mowienia-o-potencj

http://jows.pl/artykuly/o-aranzacji-przestrzeni-do-nauki-czyli-niemiecki-ma-klase

http://jows.pl/artykuly/rozwoj-swiadomosci-fonologicznej-dziecka-w-jezyku-ojczystym-i-obcym

http://jows.pl/artykuly/czytanie-jako-sposob-na-rozwijanie-i-wychowanie-dzieci-nie-tylko-dwujezycznych

http://jows.pl/artykuly/rola-swiadomosci-jezykowej-i-mozliwosci-jej-rozwijania-w-procesie-uczenia-sie-i-nauczania-j

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach online, wykonywanie prac domowych w czasie semestru (5)

Zakres tematów:

1. Uczeń z doświadczeniem emigracji - podstawowe zagadnienia. Praca na lekcji języka obcego z dziećmi i młodzieżą (2h)

2. Problemy językowe uczniów obcojęzycznych. Elementy logopedii w pracy z uczniem obcojęzycznym (4h)

3. Nauczanie języka polskiego jako obcego a języka edukacji szkolnej (2h)

5. Nauczanie podsystemów języka na różnych poziomach zaawansowania (4h)

6. E-leraning w edukacji językowej (6h)

7. Przegląd podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego i pomocy edukacyjnych (2h)

8. Adaptacja lekcji języka polskiego do potrzeb uczniów o różnych potrzebach zaawansowania (6h)

9. Współpraca z rodzicami - warsztat komunikacji (4h)

Metody dydaktyczne:

Praca indywidualna, praca w grupach, dyskusja, burza mózgów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Karolina Zioło-Pużuk 9/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)