Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

ML: Development of Ludwig Wittgenstein's Philosophy: from Vienna to Cambridge WF-FI-PCECE-PIEK-20a
Wykład monograficzny (WYK_MON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Ludwig, Wittgenstein:

―The Big Typescript.‖ Wiener Ausgabe Band 11 (BT). Ed. Wien von Michael Nedo. Springer Verlag, Wien-New York, 2000.

---. Philosophical Investigations (PI). Trans. G. E. M. Anscombe. Oxford: Basil Blackwell, 1986.

---. The Blue and Brown Books (BB). New York: Harper Colophon Books, 1965. ---. ―Some Remarks on Logical Form (SRL).‖ Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary 9 (1929): 162-71.

---. Tractatus Logico—Philosophicus (TLP). Trans. C. K. Ogden. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd., 1922. ---.

―Notes Dictated to G. E. Moore in Norway (NM).‖ Notebooks 1914-1916. Trans. G. E. M. Anscombe. New York: Harper & Brothers, 1961. 107-18.

---. The Voices of Wittgensteins. The Vienna Circle. Ludwig Wittgenstein and Friedrich Waismann (VOW). Ed. G. Baker. London-New York: Routledge, 2003.

Efekty uczenia się:

Knowledge: student knows the basis of the philosophy of Ludwig Wittgenstein, its terminology and concepts. He recognizes the basic philosophical problems concerning his philosophical approach. He understands the specific relation between Wittgenstein's philosophy and the other philosophers.

• Abilities: student single-handedly reads and understands the more philosophical articles concerning philosophy of Wittgenstein.

• Expertise: student efficiently organizes his work.

Metody i kryteria oceniania:

Exam - Oral Exam (on Ms Teams) and/or writing an essay

The final grade consists of:

1. Grade for attendance (attendance each time confirmed by signature on the attendance list)

2. activity during classes and preparing notes

3. grade from oral exam / essay

Zakres tematów:

1. Introduction and historical background.

2-3. Wittgenstein's war notebooks.

3-5. Tracatus logico-philosophicus

6. Wittgenstein in relation to Frege and Russell.

7-8. Wittgenstein's phenomenology.

9. Language as calculus.

10. Language games.

11. Forms of life.

12-13. Wittgenstein's philosophy of mathematics.

14-15. Wittgenstein's philosophy of psychology.

Metody dydaktyczne:

Lecture (on Ms Teams - presentation in power point) with elements of the conservatory. Joint reading of texts and discussion.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Michał Piekarski 2/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)