Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia etapów edukacyjnych WH-FPZ-KN-II-PsEtEd
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, Psychologia społeczna,Poznań 2006.

2. A. Faber, E. Mazlish, Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, Poznań 2001.

3.A. Faber, E.Mazlish, Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby z nami rozmawiały, Poznań 2016.

4. A. Kołakowski, A. Pisula, Sposób na trudne dziecko,Sopot 2012.

5. R. J. MacKenzie, Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić?,Gdańsk 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań 1997.

2. M. Całusińska, W. Malinowski, Trening umiejętności wychowawczych,Sopot 2013.

Metody i kryteria oceniania:

Metody: 1. wykład informacyjny, konwersatorium 2. pokaz-prezentacja multimedialna 3. giełda pomysłów,

Efekty w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami, jak: wykład informacyjny, konwersatoryjny, pokaz, a weryfikowane za pomocą odpowiedzi ustnych i kolokwium.

Efekty w obszarze umiejętności są osiągane takimi metodami, jak: analiza tekstów, elementy warsztatowe, a weryfikowane za pomocą pokazu umiejętności praktycznych, symulacji.

Efekty w obszarze kompetencji społecznych są osiągane za pomocą metod poszukujących, a weryfikowane przez dyskusje, warsztaty,obserwację bezpośrednią ocenę ciągłą.

Kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną: Student nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną.

Na ocenę dostateczną: - objaśnia podstawowe terminy z zakresu psychologii ogólnej, - wie, z jakimi dyscyplinami naukowymi psychologia ma związek, - wymienia metody badań psychologicznych, - wymienia główne metody działań psychologicznych, - bierze aktywny udział w zajęciach, - pracuje w zespole.

Na ocenę dobrą: - objaśnia podstawowe terminy z zakresu psychologii ogólnej i podaje przykłady, - wymienia i opisuje podstawowe metody badań psychologicznych, - wskazuje i omawia związku psychologii z innymi dziedzinami nauki, - wymienia i podaje przykłady podstawowych działań psychologicznych.

Na ocenę bardzo dobrą: - objaśnia podstawowe terminy z zakresu psychologii ogólnej, podaje przykłady i umie zastosować tę wiedzę w praktyce, - wymienia, opisuje podstawowe metody badań psychologicznych oraz potrafi je zastosować, -wskazuje, omawia, podaje przykłady związków psychologii z innymi dziedzinami nauki, -wymienia, podaje przykłady oraz umie zastosować w praktyce podstawowe działania psychologiczne.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do przedmiotu;

2. Emocje- jak rozpoznawać, reagować

3. Stawianie granic, granice dziecka

4. Konsekwencje

5. Komunikacja z uczniem i jego rodzicami

6. Rozwiązywanie konfliktów, sytuacji problemowych

7. Motywacja, pochwały

8. Zaburzenia zachowania

9. ADHD

10. ZA

11. Zaburzenia lękowe/ depresja

12. Zajęcia profilaktyczne

13. Style wychowawcze

14. Wypalenie zawodowe

15. Kolokwium zaliczeniowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 15:15 - 16:45, sala e-learning
Anna Dylewska 7/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.