Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia filmu polskiego WH-KU-SP-I-3-HisFil
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Historia kina tom 1-4, red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska (rozdziały dotyczące kina polskiego)

"Kwartalnik Filmowy", 1997 nr 17 (wybrane artykuły)

"Kwartalnik Filmowy", 1997 nr 18 (wybrane artykuły)

"Kwartalnik Filmowy", 1998 nr 24 (wybrane artykuły)

"Kwartalnik Filmowy", 2007 nr 57-58 (wybrane artykuły)

T. Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Katowice 2009 (wybrane rozdziały)

Artykuły i wykłady zamieszczone na stronie Akademii Polskiego Filmu

Prowadząca zamieszcza artykuły będące przedmiotem dyskusji na platformie Moodle.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia wymogów przewidzianych na ocenę dostateczną

Na ocenę dostateczną: zna wybiórczo terminologię nauk humanistycznych z zakresu historii i teorii filmu polskiego, ze wsparciem opiekuna naukowego potrafi dokonać analizy i interpretacji wybranego filmu polskiego, przy istotnym wsparciu opiekuna naukowego umie zdobyć podstawowe informacje naukowe w obszarze sztuki filmowej, potrafi dostrzec dylematy wynikające z wykonywania zawodu historyka filmu krytyka filmowego, organizatora życia filmowego, nie umie ich jednak prawidłowo rozstrzygnąć

Na ocenę dobrą: zna na poziomie podstawowym terminologię nauk humanistycznych z zakresu historii i teorii filmu polskiego, potrafi dokonać analizy i interpretacji wybranego filmu polskiego przy niewielkim wsparciu opiekuna naukowego, umie - kierując się wskazówkami opiekuna naukowego - zdobyć podstawowe informacje naukowe w obszarze sztuki filmowej, potrafi prawidłowo identyfikować dylematy wynikające z wykonywania zawodu historyka filmu, krytyka filmowego, organizatora życia filmowego i większość z nich prawidłowo rozstrzygać;

Na ocenę bardzo dobrą: zna na poziomie podstawowym terminologię nauk humanistycznych z zakresu historii i teorii filmu polskiego, zna współczesne metody analizy i interpretacji filmu (polskiego) oraz warsztat krytyka filmowego, umie - kierując się wskazówkami opiekuna naukowego - zdobyć informacje naukowe w obszarze sztuki filmowej; prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu historyka filmu, krytyka filmowego, organizatora życia filmowego

Na ocenę końcową składać się będzie: obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach oraz ocena z eseju naukowego będącego analizą i interpretacją wybranego przez studenta polskiego filmu (powstałego do 2000 roku) lub esejem dotyczącym twórczości wybranego reżysera lub esejem dotyczącym wybranego okresu z historii kina polskiego.

Zakres tematów:

1-2 kino nieme (Pruska kultura, Mocny człowiek, reż. H. Szaro)

3-4 kino okresu międzywojennego (komedia i kino "społecznie użyteczne")

5 kino socrealistyczne w Polsce ("Ostatni etap" reż. W. Jakubowska)

6-7 epoka Szkoły Polskiej (A. Munk, A. Wajda)

8-10 kino lat sześćdziesiątych i kino młodej kultury (J. Skolimowski, Polański, Kawalerowicz)

11-12 kino moralnego niepokoju (Zanussi, Kieślowski, Wajda)

13-14 kino polskie po stanie wojennym

15 kino lat 90-tych

Metody dydaktyczne:

dyskusja, metoda ćwiczebna, klasyczna metoda problemowa, elementy wykładu informacyjnego i elementy wykładu problemowego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala e-learning
co drugi czwartek (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala e-learning
Izabela Tomczyk-Jarzyna 6/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.