Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do filmu dokumentalnego WH-KU-SP-I-3-WpFilDo
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Konieczne materiały (linki do filmów oraz teksty analityczne i teoretyczne) do poszczególnych tematów zajęć będą zamieszczane na platformie Moodle.

1. S.C. Bernard, Film dokumentalny. Kreatywne opowiadanie, Warszawa 2011

2. Historia polskiego filmu dokumentalnego (1945-2014, pod red. M. Hendrykowskiej, Poznań 2018

3. M. Przylipiak, Poetyka kina dokumentalnego, Gdańsk-Słupsk 2004

4. M. Przylipiak, Kino bezpośrednie 1960-1963, Gdańs 2007

5. K. Karabasz, Cierpliwe oko, Warszawa 1979

6. K. Karabasz, Bez fikcji, Warszawa 1985

7. K. Karabasz, Odczytać czas, Łódź 2009

8. K. Kieślowski, O sobie, Warszawa 1997

9. D. Arijon, Gramatyka języka filmowego, Warszawa 2008

10. A. Helman, A. Pitrus, Podstawy wiedzy o filmie, Gdańsk 2008

11. Mockumentary. Próba określenia istoty zjawiska, T Baldziński, D. Dłużniewska-Urban, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, M. Werner, Warszawa 2017

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną

Na ocenę dostateczną: zna wybiórczo terminologię nauk humanistycznych z zakresu historii i teorii filmu dokumentalnego, ze wsparciem opiekuna naukowego potrafi dokonać analizy i interpretacji filmu dokumentalnego, przy istotnym wsparciu opiekuna naukowego umie zdobyć podstawowe informacje naukowe w obszarze sztuki filmowej, potrafi dostrzec dylematy wynikające z zawodu historyka filmu i krytyka filmowego, nie umie ich jednak prawidłowo rozstrzygnąć.

Na ocenę dobrą: zna na poziomie podstawowym terminologię nauk humanistycznych z zakresu historii i teorii filmu dokumentalnego, potrafi dokonać analizy i interpretacji filmu dokumentalnego przy niewielkim wsparciu opiekuna naukowego, umie - kierując się wskazówkami opiekuna naukowego - zdobyć podstawowe informacje naukowe w obszarze sztuki filmowej, potrafi prawidłowo identyfikować dylematy wynikające z wykonywania zawodu historyka filmu i krytyka filmowego i większość z nich prawidłowo rozstrzygać

Na ocenę bardzo dobrą: zna na poziomie podstawowym terminologię nauk humanistycznych z zakresu historii i teorii filmu dokumentalnego, zna współczesne metody analizy i interpretacji filmu dokumentalnego oraz warsztat krytyka filmowego; umie, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego, zdobyć informacje naukowe w obszarze sztuki filmowej; prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu historyka filmu, krytyka filmowego.

Na ocenę końcową składają się: aktywność na zajęciach oraz esej/praca semestralna

Zakres tematów:

1. pierwsze doświadczenia filmowe: widzowie oglądają samych siebie

2. dokument w dobie kina niemego ("Człowiek z kamerą", reż. Dz. Wiertow)

3-4 definicja kina dokumentalnego (wybrane dokumenty K. Kieślowskiego)

5. "Czarna seria" - przestrzeń źródłowa polskiego dokumentu (wybrane filmy)

6. narracja w filmie dokumentalnym ("Cienka niebieska linia" reż. E. Morris)

7-8. rewolucja w dokumentalizmie - kino bezpośrednie i cinema-verite

9-10. formy kategorialne, formy retoryczne filmu dokumentalnego

11. kino dokumentalne w czasach cyfrowej rewolucji

12-13. czas i przestrzeń w filmie dokumentalnym (Inferno, reż. W. Herzog, Królik po berlińsku, reż. B. Konopka)

14. między dokumentem a fabułą (mockumentary)

15. między dokumentem a animacją

Metody dydaktyczne:

dyskusja, metoda ćwiczebna, klasyczna metoda problemowa, elementy wykładu informacyjnego, elementy wykładu problemowego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala e-learning
co drugi czwartek (parzyste), 13:15 - 14:45, sala e-learning
Izabela Tomczyk-Jarzyna 4/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)