Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zagrożenia współczesnej rodziny WSR-NRN-1ZR
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae6cc96aec6194e7d8c05f10b91f65024%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=99a7346e-9420-4a12-931a-927e78e41156&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura:

1. F. Adamski, Socjologia małżeństwa i rodziny, Warszawa 1984.

2. T. Goban-Klas, Pokolenie SMS-u w roziniętym społeczeństwie informacyjnym, [w:] R. Szwed (red.), Społeczeństwo

wirtualne społeczeństwo informacyjne, Lublin 2003, s. 101 - 110.

3. W. Godzic, Rozumieć telewizję, czyli "i ty polubisz reality show", [w:] R. Szwed (red.), Społeczeństwo wirtualne

społeczeństwo informacyjne, Lublin 2003, s. 127 - 144.

4. A. Kepiński, Psychopatologia życia codziennego, Warszawa 1996.

5. M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Warszawa 2002.

6. B.M. Nowak, Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne, Warszawa 2012.

7. K. Skarżyńska, Czy bać się telewizji? [w:] R. Szwed (red.), Społeczeństwo wirtualne społeczeństwo informacyjne, Lublin

2003, s. 1185 - 195.

8. W. Skrzypczyk, Dzieci alkoholików - zdarzenia traumatyczne, Łódź 2000.

9. M.I. Słomczyńska, Patologie społeczne w kontekście kryzysu współczesnej rodziny, "Resocjalizacja Polska" 2014, nr 8, s.

67 - 80.

10. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

11. W. Sztander, Problem alkoholowy a rodzina, https://www.sluzbazdrowia.com.pl/?3148.

12. A. Sugier-Szerega, Macdonaldyzacja życia i disneizacja w kulturze, [w:] R. Szwed (red.), Społeczeństwo wirtualne

społeczeństwo informacyjne, Lublin 2003, s. 111 - 125.

13. Z. Tyszka, Socjologia rodziny, Warszawa 1974.

14. I. Ulfik-Jaworska, Co z nich wyrośnie? Wirtualny świat dzieci i młodzieży, [w:] R. Szwed (red.), Społeczeństwo wirtualne

społeczeństwo informacyjne, Lublin 2003, s. 145 - 169.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę, które jest sprawdzianem uzyskanej wiedzy, zdolności poprawnego rozumowania i umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.

Zaliczenie przedmiotu odbędzie się w formie on-line przy wykorzystaniu technologii informatycznych: aplikacja MS Teams oraz platforma Moodle.

Student na zaliczenie przedmiotu przygotowuje pisemną praktyczną pracę zaliczeniową na określony przez wykładowcę temat, następnie na platformie Moodle wypełni test zaliczeniowy.

Ocena końcowa z zaliczenia na ocenę składać się będzie w 50% z oceny pisemnej pracy zaliczeniowej oraz w 50% z oceny z testu zaliczeniowego.

Zakres tematów:

Zakres tematów:

Treści merytoryczne:

1. Rodzina jako grupa społeczna.

2. Rodzina i jej funkcje.

3. Kultura wg M. Mead - pokolenia.

4. Kontrola społeczna.

5. Dewiacje społeczne.

6. Patologie społeczne w kontekście kryzysu współczesnej rodziny.

7. Zjawisko alkoholizmu w rodzinie.

8. Zjawisko narkomanii i dopalaczy w rodzinie.

9. Macdonaldyzacja życia i disneizacja w kulturze.

10. Wirtualny świat dzieci i młodzieży - uzależnienie od gier komputerowych i internetu.

11. Negatywne oddziaływanie "reality show".

12. Współczesne ideologie i mody zagrażające rodzinie.

13. Zjawisko migracji ludności.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 18:30 - 20:00, sala e-learning
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:30, sala e-learning
Leszek Buller 31/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)