Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie budżetem domowym WSR-NRN-2-ZBD
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8b68c12d84d64d5bad3ae7d61618cc9c%40thread.tacv2/conversations?groupId=d8643a3d-3fae-4de2-9b8d-8eabcc891302&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura:

Bywalec Cz., Ekonomika i finase gospodarstw domowych, Warszawa 2009.

Łabenda K.P., Budżet domowy pod kontrolą, Gliwice 2011.

Nasiadek B., Zarabianie uczciwych pieniędzy, Radlin 2018.

Rudnicki L., Zarządzanie finansami w gospodarstwach domowych, [w:] R. Kantor, M. Kluz, J. Młyński (red.), Rodzina między pracą a płacą. Refleksja nad społeczną myślą encykliki Laborem exercens Jana Pawła II, Kraków 2016, s. 159-179.

Wiśniewska A., Wybrane problemy zarządzania finansami gospodarstw domowych w krajach europejskich, "Finanse i Prawo Finansowe" 2017, vol. 3(15), s. 95-105.

Materiały dydaktyczne zamieszczane na Platformie Moodle.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę, które jest sprawdzianem uzyskanej wiedzy, zdolności poprawnego rozumowania i umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.

Zaliczenie przedmiotu odbędzie się w formie on-line przy wykorzystaniu technologii informatycznych: aplikacja MS Teams oraz platforma Moodle.

Student na zaliczenie przedmiotu przygotowuje praktyczne pisemne prace zaliczeniowe na określony przez wykładowcę temat na platformie Moodle, a następnie odbędzie się rozmowa na platformie MS Teams, podczas której zostaną omówione prace zaliczeniowe i student zostanie poinformowany o ocenie.

Ocena końcowa z zaliczenia na ocenę składać się będzie w 50% z oceny pisemnej pracy (Zadanie nr 1) oraz w 50% z oceny pisemnej pracy (Zadanie nr 2).

Zakres tematów:

Zakres tematów:

1. Zarządzanie finansami - wprowadzenie.

2. Etapy procesu zarządzania.

3. Zachowania ekonomiczne.

4. Składniki budżetu gospodarstwa domowego.

5. Podejmowanie decyzji finansowych.

6. Gospodarowanie środkami finansowymi.

7. Regulowanie zobowiązań.

8. Oszczędności.

9. Inwestycje.

10. Rachunki bankowe.

11. Kredyty - rodzaje, cel, znaczenie gospodarcze i społeczne.

12. Kredyt bankowy - aspekt praktyczny.

13. Finanse gospodarstw domowych w wybranych krajach europejskich.

14. Warsztat dobrego zarządcy - przeskanuj swoje finanse.

15. Warsztat dobrego zarządcy - zarabianie i wydawanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 10:15, sala e-learning
Leszek Buller 35/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)