Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia WNHS-ODKS-EKOLOGIAć
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

-wiedza - student poprawnie definiuje, rozpoznaje, charakteryzuje, prezentuje i tłumaczy dane zagadnienia

-umiejętności – student umie: planować doświadczenie laboratoryjne i terenowe, porządkować, analizować zebrane dane i na tej podstawie wyprowadzać wnioski, weryfikować hipotezy

-kompetencje – pracując w zespołach student wykazuje odpowiedzialność za innych członków zespołu, jest otwarty na zdanie pozostałych członków zespołu i docenia ich pracę

Metody i kryteria oceniania:

laboratoria: ćwiczenia praktyczne-prezentacje ustne-sprawozdania w formie krótkich doniesień badawczych

-na ocenę 2 (ndst.) nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować wyniki swoich badań

-na ocenę 3 (dst.) potrafi w sposób podstawowy zaprezentować wyniki swoich badań

-na ocenę 4 (db) potrafi zanalizować, przedstawić i wyniki swoich badań

-na ocenę 5 (bdb.) potrafi zanalizować, przedstawić, dyskutować i porównywać swoje wyniki z danymi literaturowymi oraz zaproponować własne wyjaśnienie tych wyników

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Izabella Olejniczak 14/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)