Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia przyrody WNHS-ODKS-FP
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

1. G. Bugajak, J. Kukowski, A. Latawiec, A Lemańska, D. Ługowska, A. Świeżyński, Tajemnice natury. Zarys filozofii przyrody, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009.

2. M. Heller, T. Pabjan, Elementy filozofii przyrody, OBI-Biblos, Tarnów 2007.

3. M. Heller, Filozofia przyrody. Zarys historyczny, Znak, Kraków 2004.

4. H. D. Mutschler, Wprowadzenie do Filozofii Przyrody, WAM, Kraków 2005.

5. J. Życiński, Elementy Filozofii Nauki, Copernicus Center Press, Kraków 201

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. student rozumie i wyjaśnia związki i zależności między dyscyplinami zajmującymi się przyrodą ożywioną i nieożywioną w ramach poszczególnych zagadnień z zakresu nauk przyrodniczych i filozofii przyrody

2. student opisuje przyrodę jako zbiór wartości poznawczych, ekonomicznych, estetycznych i edukacyjnych wykazując się wiedzą na temat poszczególnych zagadnień z zakresu filozofii przyrody

3. student posiada wiedzę na temat najważniejszych dyskusji filozoficznych prowadzonych na gruncie filozofii przyrody

4. student ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących w ochronie zabytków i środowiska przyrodniczego i miejskiego

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1. Ocena za obecność na zajęciach każdorazowo poświadczoną wpisem na listę obecności wg skali:

15-14 obecności - 5

13 obecności - 4,5

12-11 obecności - 4

10 obecności - 3,5

9-7 obecności - 3

6-0 obecności – 2

2. Ocena z zaliczenia ustnego - należy przygotować wypowiedź na jeden z podanych tematów, korzystając z wiedzy zdobytej na zajęciach oraz z literatury przedmiotu; tematy do opracowania zostaną podane w trakcie zajęć.

Inne szczegółowe informacje zostaną podane w trakcie zajęć.

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z obecności na zajęciach (1/3) i oceny z egzaminu końcowego lub prezentacji (2/3).

Zakres tematów:

1. Zajęcie wstępne

2. Specyfika Filozofii Przyrody jako dziedziny filozoficznej

3. Filozofia Przyrody Nieożywionej - koncepcje starożytne

4. Filozofia Przyrody Nieożywionej - koncepcje nowożytne

5. Filozofia Czasu i Przestrzeni

6. Zagadnienie przyczynowości w przyrodzie

7. Filozofia Przyrody Ożywionej w starożytności i średniowieczu

8. Nowożytna Filozofia Przyrody Ożywionej

9. Filozoficzne problemy Ewolucjonizmu 1

10. Filozoficzne problemy Ewolucjonizmu 2

11. Zagadnienie Genezy Życia

12. Zagadnienie Genzy Życia - współczesne interpretacje

13. Filozoficzne Koncepcje Przyrody

14. Filozofia Przyrodoznastwa - podstawowe zagadnienia

15. Zajęcia Podsumowujące

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny - służy do przekazywania informacji w sposób usystematyzowany

- studium przypadku (przedstawienie szczegółowe wybranych zagadnień stanowiących materiał ilustracyjny dla zasadniczej problematyki zajęć)

- dyskusja z uczestnikami zajęć - formułowanie pytań i problemów wymagających wyjaśnienia ze strony uczestników zajęć

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Michał Wagner 14/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)