Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia ustroju administracyjnego (XI-XX wiek) WNHS-HI-HUAdm
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

1) Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2003.

2) Dzięgielewski J., Sejmy elekcyjne-elektorzy-elekcje. 1573-11674, Pułtusk 2003.

3) Góralski Z., Urzędy i godności w dawnej Polsce, Warszawa 1988.

4) Kallas M., Historia ustroju Polski, Warszawa 2005.

5) Makiłła D., Historia prawa w Polsce, Warszawa 2013.

6) Uruszczak W., Historia państwa i prawa polskiego, t. 1 (966-1795), Warszawa 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład

Prezentacja wybranych źródeł i ich wspólna analiza

Dyskusja nad wybranymi problemami

Zakres tematów:

1) Zajęcia organizacyjne

2) Ustrój społeczny i jego przemiany od XI do XIV w.; Monarchia a czynniki społeczne; Zarząd państwem; Organizacja wojskowa; Skarbowość; Sądownictwo

3) Korona Królestwa Polskiego; Organizacja i prawo stanów; Unia Polski z Litwą

4) Ustrój Księstwa Mazowieckiego

5) Model ustrojowy szlacheckiej Rzeczypospolitej; Artykuły henrykowskie; Sejmiki i sejmy

6) Konstytucja 3 maja i dalsze ustawodawstwo Sejmu Czteroletniego; Upadek dzieła Sejmu Czteroletniego; Czynniki upadku Polski

7) Księstwo Warszawskie 1807-1815; Konstytucja Księstwa Warszawskiego z 22 lipca 1807 roku

8) Królestwo Polskie w okresie konstytucyjnym 1815-1831; Konstytucja Królestwa Polskiego z 27 listopada 1815 roku

9) Królestwo Polskie od 1831 roku; Statut Organiczny Królestwa Polskiego z 26 lutego 1832 roku

10) Wielkie Księstwo Poznańskie; Wolne Miasto Kraków; Autonomia Galicji

11) Ustrój polityczny w latach 1918-1926; Uchwala sejmu walnego Rzeczypospolitej Polskiej z 20 lutego 1919 roku (tzw. Mała Konstytucja z 1919 roku); Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 1921 roku (tzw. Konstytucja Marcowa)

12) Ustrój polityczny w latach 1926-1935; Ustawa z 2 sierpnia 1926 roku zmieniająca i uzupełniająca konstytucję Rzeczypospolitej z 17 marca 1921 roku (tzw. Nowela Sierpniowa); Ustrój polityczny w latach 1935-1939; Ustawa Konstytucyjna z 23 kwietnia 1935 roku (tzw. Konstytucja Kwietniowa)

13) Polska po zakończeniu II wojny światowej - okres Polski Rzeczypospolitej Ludowej; Ustawa Konstytucyjna z 19 lutego 1947 roku o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej (tzw. Mała Konstytucja z 1947 roku); Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 roku (tzw. Konstytucja Stalinowska lub Konstytucja Lipcowa)

14) Polska po 1989 roku; Ustawa Konstytucyjna z 17 października 1992 roku o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (tzw. Mała Konstytucja z 1992 roku); Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Patrycja Herod 27/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.